Nieuws

Meer Westvlamingen doen beroep op arbeids- ondersteunende maatregelen

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Uit cijfers die minister van Werk Jo Brouns bekend maakte, blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op deze ondersteunende maatregel jaar na jaar stijgt. ‘Ook in West-Vlaanderen is dat het geval,’ geeft Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v aan. ‘Mensen met een chronische ziekte of handicap trekken zich vaak op aan naar het werk kunnen gaan. Dankzij extra ondersteuning kunnen ze dat. Een inclusieve samenleving betekent ook inclusie op de arbeidsmarkt.’

Nieuwe conceptnota: naar een meer inclusieve leraarskamer!

Dat we met het oog op volledige maatschappelijke participatie van personen met een beperking of met een specifieke onderwijsbehoefte ons algemeen onderwijssysteem verder moeten ontwikkelen in de inclusieve richting, is een evidentie. Maar helaas verre van een realiteit. Cd&v-parlementslid Loes Vandromme legt daarom hierover een conceptnota neer in de Vlaamse parlement: “Ik wil zorgen voor een nieuwe regelgeving die zoveel mogelijk drempels voor personen in onderwijs met een beperking wegwerkt. Velen hebben de mond vol van een meer inclusieve leraarskamer, maar ik stel helaas vast dat er weinig concrete stappen toe genomen worden. Alles begint bij het beschikken over relevante cijfers en daarnaast ook een doorlopende monitoring,” zegt in de De Ochtend op Radio 1.