Nieuws

Veel minder structurele promomiddelen in buurlanden voor onze Vlaamse toeristische sector

Het structurele budget dat de Vlaamse overheid spendeert aan de promotie van Vlaanderen als toeristische sector in onze buurlanden, is in vier jaar tijd flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de bevoegde minister. ‘In vergelijking met 2019 gaat het over een algemene daling van net geen 400.000 euro of maar liefst 33%,’ berekende het parlementslid. Opvallend daarbij is dat de budgetten en de evolutie per buurland heel sterk verschillen. Het promotiebudget voor Duitsland kreeg een flink boost. De middelen om Vlaanderen in Nederland te promoten kelderden zo ongeveer. Voor Luxemburg wordt geen apart budget voorzien. Anderzijds zijn er in 2023 wel extra inspanningen via relancemiddelen, maar die doven na dit jaar grotendeels uit. ‘Nu er geen reisbeperkingen meer zijn, is het hoog tijd om de structurele middelen voor promotie weer minstens op het niveau van voor de coronapandemie te brengen,’ vindt Vandromme.

Amper 11.6 procent van Vlaamse subsidies voor toeristische projecten in West-Vlaanderen

Vorig jaar werd welgeteld 15.031.765 euro aan Vlaamse subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten toegekend.‘Dat is 11.62% van alle toegekende Vlaamse toeristische subsidies,’ weet Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers uit het officiële subsidieregister analyseerde. De Vlaamse overheid kende in 2022 voor een totaal van 129.329.764 euro aan toeristische projecten toe. Opmerkelijk daarbij is dat meer dan de helft van die middelen (52.34%) naar projecten in de provincie Antwerpen gaat. ‘De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen,’ zegt Vandromme. ‘Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen.’

Extra steun voor erkende West-Vlaams uitbatingen van Toerisme voor Allen

In het voorjaar organiseerde Toerisme Vlaanderen voor de zestiende keer op rij een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen-verblijven. Uit West-Vlaanderen kwamen 20 aanvragen binnen. 16 jeugdverblijven en/of vakantiecentra kregen dit jaar samen 329.263 euro subsidies om hun verblijf te moderniseren, kindvriendelijker te maken of in orde te stellen in het kader van de brandveiligheid.  Vorig jaar werd ongeveer evenveel subsidies uitgekeerd, nl. 355.187 euro, maar in 2019 lag het bedrag tot duidelijk hoger (635.374 euro).