Nieuws

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.

cd&v en N-VA botsen over inclusief onderwijs

Cd&v en N-VA zijn het niet eens over de omgang met doven en slechthorenden in het reguliere onderwijs. Dat bleek donderdag in het Vlaams Parlement bij de behandeling van het ontwerpdecreet over gebarentaal.

Ja, wij zijn voor het behoud van dorps- en wijkscholen! Teken hier mijn petitie!

Kinderen moeten naar school kunnen in hun vertrouwde omgeving. Daarom pleit ik voor het behoud van de dorps- en wijkscholen! Steun je mijn oproep? Teken dan deze petitie. 

Cd&v wil met buurtscholenplan een basisschool in elk dorp en elke wijk

Vorig schooljaar zaten 29 Vlaamse basisscholen in een zogenaamd genadejaar. Dit wil zeggen dat als de basisschool dit schooljaar, of ten laatste volgend schooljaar niet voldoende leerlingen heeft, de school de deuren moet sluiten. Cd&v vindt het belangrijk dat er in élk dorp en élke wijk een basisschool is. Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v Loes Vandromme komt hiervoor met  een buurtscholenplan. ‘Leerlingen moeten de kans krijgen om naar school te gaan in de eigen buurt’, zegt Vandromme.

Ook in West-Vlaanderen binnenkort opleiding 'Master in het basisonderwijs'

Vanaf het academiejaar 2025-2026 zal je in Vlaanderen de opleiding Master in het Basisonderwijs kunnen volgen. Vlaams Parlementsleden Loes Vandromme (cd&v) en Maaike De Vreese (N-VA) ijverden er voor om het mogelijk te maken een volledige masteropleiding in West-Vlaanderen te kunnen volgen. Deze regeling werd opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat vanmiddag in de commissie onderwijs besproken en gestemd werd. ‘Het blijft van groot belang dat we dergelijke opleidingen geografisch goed spreiden over Vlaanderen,’ vindt Vandromme. ‘Zo spreiden we ook de expertise van onze toekomstige masters ten volle over de vele Vlaamse basisscholen.’

Meer flexibiliteit en mogelijkheden om leerlingen die op school dreigen af te haken, toch aan kwalificatie te helpen

Op voorstel van Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste, komen er meer en flexibele mogelijkheden voor jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen. Scholen voor secundair onderwijs kunnen voortaan nog meer samenwerken met andere secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs of met organisaties en bedrijven uit de publieke of private sector om leerlingen die schoolmoe zijn of om heel uiteenlopende redenen niet meer voltijds naar school kunnen, zo toch deelkwalificaties te laten behalen. De regelingen worden opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat op 21 maart in de commissie onderwijs besproken en gestemd werd.

Ruim vier op vijf leerkrachten klagen over onnodige administratie

Meer dan vier op de vijf leerkrachten en directies worstelen met veel planlast in hun job. Dat blijkt uit het eerste planlastrapport van de Onderwijsinspectie.

Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v Loes Vandromme reageert niet verrast op die hoge cijfers. “Planlast is een enorme ergernis bij vele leerkrachten, die hierdoor de motivatie verliezen om voor de klas te staan. Zowel bij leerkrachten als directies wordt planlast bijzonder vaak ervaren als een belemmering van hun kerntaken. De administratieve rompslomp is voor velen een bron van stress en de oorzaak van burn-out of andere psychische klachten.”

 

Door vanuit de overheid alles sterk te reguleren en controleren en middelen te kleuren, belemmeren we leerkrachten in hun job. Om dit in kaart te brengen kwam de minister in de zomer met een zogenaamde ‘planlastcalculator’, die contradictorisch genoeg soms voor meer planlast zorgde bij scholen. Het was dan ook geen verrassing dat maar een klein aantal scholen er gebruik van maakte.” Volgens Vandromme moeten we net ruimte en vertrouwen geven aan scholen, aan leerkrachten en aan directies. “Laat onze leraren lesgeven. Vertrek vanuit de expertise, zonder alles te willen vatten in regeltjes, tools en andere overbodigheden. Te veel leerkrachten geven er de brui, net omwille van de vele planlast. Minder planlast en beter onderwijs? Dat start bij vertrouwen. Geef leerkrachten en directies het vertrouwen dat zij verdienen.”

Scholen kunnen aan de slag met geactualiseerde minimumdoelen 1ste graad en 7de jaar BSO hoger onderwijs

Er is een akkoord over de nieuwe minimumdoelen voor de 1ste graad secundair onderwijs en het 7de leerjaar BSO gericht op hoger onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de valideringscommissie vonden bij de opmaak van nieuwe minimumdoelen voor de 2de en 3de graad een nieuwe consensus, die ze ook wilden doortrekken naar de rest van het leerplichtonderwijs. Meer soberheid wordt gecombineerd met meer focus én een hoge onderwijskwaliteit. Inhoudelijk wordt de klemtoon gelegd op de meest prioritaire kennis: Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen, waarbij alle sleutelcompetenties uiteraard aan bod blijven komen.

 

De Vlaamse volksvertegenwoordigers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) dienen de nieuwe minimumdoelen voor de 1ste graad en het 7de jaar BSO gericht op hoger onderwijs nu in bij het Vlaams Parlement. Dit betekent ook dat de onderwijsverstrekkers hun voorlopige, aangepaste leerplannen nog voor de paasvakantie kunnen bezorgen aan de scholen. Zo hebben directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen de nodige houvast om volgend schooljaar voor te bereiden. “Het is opnieuw gelukt om op relatief korte tijd en in een complexe context een ambitieus akkoord te smeden”, zegt Weyts. “We maken duidelijke keuzes voor Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen en voor het hoger leggen van de lat”.

Parlementair werk, werkt: loonsimulator is alvast één realisatie uit mijn tienpuntenplan voor zij-instromers in het onderwijs

Wie als zij-instromer vooraf graag een concreet zicht wil hebben op zijn of haar toekomstige loon kan voortaan gebruik maken van een salarissimulator.

Deze nieuwe salarissimulator is een idee dat Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v Loes Vandromme eerder ook al bepleitte in haar plan om meer mensen voor de klas te krijgen. “Wie speelt met het idee om de stap te zetten naar het onderwijs moet maximaal ondersteund worden. Via zo een loonsimulator is de informatie die toekomstige leerkrachten zoeken eenvoudig online te vinden. Het kan twijfelaars overtuigen om eindelijk die stap te zetten. Maar de informatie moet uiteraard correct zijn. Vakbonden meldden ondertussen dat de berekeningstool fouten zou bevatten. Dat kan natuurlijk niet.”

 

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.