Nieuws

'Welzijnsapp' Appwel bereikt al meer dan 132.000 leerlingen

Appwel, een digitaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch te meten en op te volgen, blijkt een groot succes. De tool werd ontwikkeld door Hogeschool PXL en in december 2020 gelanceerd. Vorig schooljaar werkten al 348 scholen met Appwel. Zo kon men het mentaal welbevinden van 132.535 leerlingen van nabij opvolgen.

 

Soroptimisten steunen pamperbank Poperinge

Huis van het Kind Poperinge-Vleteren zorgt er met de pamperbank voor dat gezinnen met financiële moeilijkheden voordelig luiers kunnen kopen. De pamperbank kreeg 1000 euro van serviceclub Soroptimist.

Poperinge wordt pleegzorgstad

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Momenteel wachten meer dan 200 van hen op een plekje in een gezin. Poperinge engageert zich net als verschillende andere steden en gemeenten om de organisatie te ondersteunen.

Lokale dienstencentra in de kijker

Lokale dienstencentra zijn in Vlaanderen al 50 jaar lang een warme thuis voor tienduizenden mensen. In Poperinge bestaat De Bres intussen al 17 jaar. De BuurtBres, met antennepunten in de deelgemeenten, vierde onlangs haar eerste verjaardag. In mei en juni zet Poperinge de lokale dienstencentra in de kijker. Wie een affiche ophangt maakt kans op een leuke prijs.

Lokaal dienstencentrum De BuurtBres viert eerste verjaardag

Poperinge gelooft sterk in de meerwaarde van buurtgerichte dienstverlening. Vorig jaar ging De BuurtBres, het tweede lokale dienstencentrum van Poperinge, van start met een werking in de deelgemeenten.

Meer Westvlamingen doen beroep op arbeids- ondersteunende maatregelen

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Uit cijfers die minister van Werk Jo Brouns bekend maakte, blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op deze ondersteunende maatregel jaar na jaar stijgt. ‘Ook in West-Vlaanderen is dat het geval,’ geeft Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v aan. ‘Mensen met een chronische ziekte of handicap trekken zich vaak op aan naar het werk kunnen gaan. Dankzij extra ondersteuning kunnen ze dat. Een inclusieve samenleving betekent ook inclusie op de arbeidsmarkt.’

Twee jaar na uitrol wordt slechts 20% van Robinpassen gebruikt

Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair onderwijs voor wiens ouders de schoolfacturen zwaar doorwegen. Het doel van de Robinpas is verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken beschikken. “Het project kende een moeilijke start en ook na twee jaar werking blijven de resultaten ondermaats”, zegt Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v). Zij vraagt om bijsturing.

Lied over dementie helpt taboe doorbreken

Kunstacademie Poperinge schreef het lied 'Hey maat' in opdracht van de werkgroep Dementievriendelijk Poperinge. Ze willen met het lied zoveel mogelijk inwoners bereiken en het taboe rond dementie doorbreken.

Feest voor één jaar Buurtsalon Krombeke

Eind oktober 2021, werd het nieuwe buurtsalon in Krombeke feestelijk geopend. Één jaar later blikken alle partners heel tevreden terug op dit eerste werkingsjaar. ‘Het buurtsalon in Krombeke is echt de draaischijf van het dorp geworden,’ zeggen schepen Loes Vandromme en Bryan Vanderhaeghe.

 ‘Eén van de belangrijkste redenen van het succes van het Buurtsalon is het feit dat we de dorpsbewoners van bij de start heel nauw betrokken hebben bij de plannen. We hielden daarbij rekening met de specifieke noden in Krombeke,’ licht schepen Loes Vandromme toe.  ‘Maar we kunnen ook samenwerken met verschillende enthousiaste partnerorganisaties en stadsdiensten: dat betekent een heel belangrijke meerwaarde voor ons Buurtsalon-concept.’

Steeds meer gezinnen kunnen schoolfactuur niet betalen

Gezinnen kunnen de hoge schoolfacturen steeds moeilijker betalen. Dat blijkt uit een grote bevraging van cd&v bij 483 scholen in Vlaanderen en Brussel. Vooral klasuitstappen en de middagopvang vormen een grote kost voor de gezinnen. Ook facturen voor warme maaltijden blijven steeds vaker openstaan. Die tendens baart Loes Vandromme, Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, grote zorgen. Volgens Vandromme krijgen scholen hierin te weinig ondersteuning.  “Initiatieven en hulporganisaties die scholen kunnen ontzorgen op gebied van hulp voor kwetsbare leerlingen zijn veel te weinig gekend bij scholen. Dat is problematisch.”