Nieuws

Vlaams Parlement maakt opleiding basisverpleegkunde mogelijk

Het Vlaams Parlement heeft via een spoeddecreet de HBO5-opleiding verpleegkunde omgevormd naar de opleiding 'basisverpleegkundige'. Die omvorming was nodig na een federale wetswijziging waarbij het beroep van verpleegkundige wordt opgedeeld tussen 'basisverpleegkundige' enerzijds en 'verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg' anderzijds. Door het decreet maakt het Vlaams Parlement het nu mogelijk dat de nieuwe opleiding tot 'basisverpleegkundige' vanaf 1 september 2023 van start gaat in opvolging van de bestaande HBO5-opleiding verpleegkunde.