We mogen meest kwetsbare leerlingen niet kwijtraken bij inkanteling Centra Leren & Werken in Duaal Leren

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme Vandromme

Deel dit artikel

De Vlaamse Centra voor Leren & Werken zijn bezorgd over het nieuwe systeem van duaal leren en laten met een open brief van zich horen. Ze vrezen dat het deeltijds onderwijs, waar vandaag zo’n 8.500 leerlingen schoollopen, niet zomaar in te kantelen valt in het systeem duaal leren. Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) deelt die bezorgdheid. Volgens Vandromme zijn het vaak heel kwetsbare leerlingen die deeltijds onderwijs volgen en biedt het huidige systeem net opportuniteiten voor die groep. Daarom pleit ze voor mogelijkheden om meer te differentiëren en maatwerk te voorzien voor die leerlingen uit het huidige deeltijds onderwijs.

Om een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voorop te stellen, maakte de Vlaamse regering de voorbije jaren werk van het systeem van ‘Duaal Leren’. Bij duaal leren kunnen leerlingen ervoor kiezen om een onderwijs- en/of beroepskwalificatie te behalen door een combinatie van leren op school en leren op een bedrijf. Het systeem stelt voorop om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan én wil bijdragen aan het verlagen van de jeugdwerkloosheid. Maar bij Centra voor Leren & Werken zorgt dit voor ongerustheid.

Centra Leren & Werken: “Dit systeem biedt heel wat opportuniteiten maar houdt weinig rekening met de bestaande moeilijkheden bij jongeren uit het deeltijds onderwijs. Zo is het deeltijds onderwijs een laatste hoop geworden voor leerlingen van wie de schoolloopbaan niet vlot verloopt, die wegens omstandigheden hun motivatie en interesse in voltijds onderwijs verloren zijn. Nu het deeltijds onderwijs moet inkantelen in duaal leren, zien we niet enkel kansen. We hebben ernstige bezorgdheden over het lot van de meest kwetsbare leerlingen. In de modernisering van het secundair onderwijs met onder andere de nieuwe eindtermen vallen deze jongeren volgens ons uit de boot.”

Meest kwetsbare groep

Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) ondersteunt de oproep van de Centra Leren & Werken om aandacht te hebben voor de leerlingen uit het deeltijds onderwijs bij het systeem van Duaal Leren: “We moeten zorgen dat we de meest kwetsbare leerlingen niet kwijtraken. Kwetsbare leerlingen die niet via het reguliere pad hun weg vinden in het onderwijs vinden heel vaak in de Centra Leren & Werken hun gading. Via deze weg behalen deze leerlingen dan wél een diploma en ervaren ze successen, wat hen motiveert in hun verdere loopbaan. Het belang van die groep, wat toch 8.500 leerlingen aangaat, is niet te onderschatten.” Het parlementslid vraagt dan ook om de inkanteling van de Centra Leren & Werken in het systeem van Duaal Leren te herbekijken.

Concrete voorstellen

Concreet stelt ze voor om de financiering voor de Centra Deeltijds Onderwijs te herbekijken: een voltijds engagement aanbieden voor deze leerlingen, betekent ook nood aan extra ruimte en middelen. Verder moeten er meer kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase zijn: wie competenties haalt in de aanloopfase zou daarvoor ook kwalificaties moeten kunnen halen.  En ten slotte duidt ze ook op de nood aan flexibiliteit en maatwerk voor deze leerlingen, rekening houdend met de heel specifieke én diverse doelgroep.

“We mogen die 8.500 veelal kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs niet in de kou laten staan. En hun kwetsbaarheid maakt dat ze heel omzichtig met hen moeten omgaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we deze groep jongeren zien evolueren naar NEET-jongeren (not in education, employement or training). Daarom pleit ik voor mogelijkheden om meer te differentiëren en maatwerk te voorzien in het systeem van duaal leren zodat leerlingen in het huidige deeltijds onderwijs ook in de toekomst kunnen rekenen op een gepast onderwijsaanbod,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Belangrijke stap voorwaarts in bouw nieuwe Kunstacademie en cultuurzaal: akkoord met bouwpartners

Er is een akkoord met de groep bouwpartners (het ‘consortium’) die straks de nieuwe Kunstacademie van Poperinge op de Vroonhofsite zullen bouwen. De Vlaamse regering maakte een overeenkomst met het consortium ‘Schoolkracht’, een groep bouwpartners die, verspreid over Vlaanderen, 27 scholen zullen bouwen volgens de formule DBFM (‘Design, Build, Finance, Maintain’- Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). ‘Ik ben bijzonder tevreden dat mijn inspanningen om dit subsidiedossier rond te krijgen, beloond werden en we nu een volgende fase kunnen beginnen,’ zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur in Poperinge.

Jeugdverenigingen zetten zich in voor pleegkinderen

Poperinge wil zich als pleegzorgstad engageren om pleegkinderen meer te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. De stad stelde samen met verschillende lokale jeugdbewegingen een charter op, om te tonen dat elk kind welkom is, ook als het maar een korte periode aanwezig is.

Kunstenfestival Watou gaat van start op 6 juli!

In Watou gaat dit weekend voor 43ste keer het kunsten- en poëziefestival van start.

De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. Focus-WTV maakt er deze mooie reportage over.

Klik hier voor de reportage!