We mogen meest kwetsbare leerlingen niet kwijtraken bij inkanteling Centra Leren & Werken in Duaal Leren

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De Vlaamse Centra voor Leren & Werken zijn bezorgd over het nieuwe systeem van duaal leren en laten met een open brief van zich horen. Ze vrezen dat het deeltijds onderwijs, waar vandaag zo’n 8.500 leerlingen schoollopen, niet zomaar in te kantelen valt in het systeem duaal leren. Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) deelt die bezorgdheid. Volgens Vandromme zijn het vaak heel kwetsbare leerlingen die deeltijds onderwijs volgen en biedt het huidige systeem net opportuniteiten voor die groep. Daarom pleit ze voor mogelijkheden om meer te differentiëren en maatwerk te voorzien voor die leerlingen uit het huidige deeltijds onderwijs.

Om een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voorop te stellen, maakte de Vlaamse regering de voorbije jaren werk van het systeem van ‘Duaal Leren’. Bij duaal leren kunnen leerlingen ervoor kiezen om een onderwijs- en/of beroepskwalificatie te behalen door een combinatie van leren op school en leren op een bedrijf. Het systeem stelt voorop om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan én wil bijdragen aan het verlagen van de jeugdwerkloosheid. Maar bij Centra voor Leren & Werken zorgt dit voor ongerustheid.

Centra Leren & Werken: “Dit systeem biedt heel wat opportuniteiten maar houdt weinig rekening met de bestaande moeilijkheden bij jongeren uit het deeltijds onderwijs. Zo is het deeltijds onderwijs een laatste hoop geworden voor leerlingen van wie de schoolloopbaan niet vlot verloopt, die wegens omstandigheden hun motivatie en interesse in voltijds onderwijs verloren zijn. Nu het deeltijds onderwijs moet inkantelen in duaal leren, zien we niet enkel kansen. We hebben ernstige bezorgdheden over het lot van de meest kwetsbare leerlingen. In de modernisering van het secundair onderwijs met onder andere de nieuwe eindtermen vallen deze jongeren volgens ons uit de boot.”

Meest kwetsbare groep

Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) ondersteunt de oproep van de Centra Leren & Werken om aandacht te hebben voor de leerlingen uit het deeltijds onderwijs bij het systeem van Duaal Leren: “We moeten zorgen dat we de meest kwetsbare leerlingen niet kwijtraken. Kwetsbare leerlingen die niet via het reguliere pad hun weg vinden in het onderwijs vinden heel vaak in de Centra Leren & Werken hun gading. Via deze weg behalen deze leerlingen dan wél een diploma en ervaren ze successen, wat hen motiveert in hun verdere loopbaan. Het belang van die groep, wat toch 8.500 leerlingen aangaat, is niet te onderschatten.” Het parlementslid vraagt dan ook om de inkanteling van de Centra Leren & Werken in het systeem van Duaal Leren te herbekijken.

Concrete voorstellen

Concreet stelt ze voor om de financiering voor de Centra Deeltijds Onderwijs te herbekijken: een voltijds engagement aanbieden voor deze leerlingen, betekent ook nood aan extra ruimte en middelen. Verder moeten er meer kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase zijn: wie competenties haalt in de aanloopfase zou daarvoor ook kwalificaties moeten kunnen halen.  En ten slotte duidt ze ook op de nood aan flexibiliteit en maatwerk voor deze leerlingen, rekening houdend met de heel specifieke én diverse doelgroep.

“We mogen die 8.500 veelal kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs niet in de kou laten staan. En hun kwetsbaarheid maakt dat ze heel omzichtig met hen moeten omgaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we deze groep jongeren zien evolueren naar NEET-jongeren (not in education, employement or training). Daarom pleit ik voor mogelijkheden om meer te differentiëren en maatwerk te voorzien in het systeem van duaal leren zodat leerlingen in het huidige deeltijds onderwijs ook in de toekomst kunnen rekenen op een gepast onderwijsaanbod,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.