87 procent van de Poperingenaars voelt zich gelukkig in de Hoppestad

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In de Hoppestad voelt 87% van de Poperingenaars zich gelukkig, 85 procent is tevreden over de gemeente, ook 85 procent is tevreden over de buurt. Wat vertrouwen in het gemeentebestuur betreft, scoort Poperinge 36 procent.

Om de drie jaar organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid een grootschalige bevraging van de bevolking over geluksgevoel tot tevredenheid over loketdiensten en onveiligheidsgevoel in de gemeente. Wat Poperinge betreft kunnen positieve cijfers genoteerd worden. Het overgrote deel van de 19.947 inwoners, 87 procent, voelt er zich gelukkig. In 2020 scoorde de stad 86 procent.

De meeste cijfers lopen gelijklopend met de resultaten uit 2020. Uit de bevraging blijkt dat 85 procent tevreden is over de gemeente, hetzelfde cijfer voor de tevredenheid over de buurt. In Poperinge vindt 82 procent dat er voldoende groen in de buurt is en 61 procent vindt dat er een sterk sociaal weefsel in de stad is. “Het verbindende dat we wilden realiseren binnen de stad is ons gelukt. Het is fijn om te zien dat onze inwoners hier gelukkig zijn. Uit de cijfers blijkt dat 94 procent graag in onze stad woont, dat is mooi. Het belangrijkste is dat onze inwoners gelukkig zijn en hier graag zijn”, zegt schepen Loes Vandromme.

In 2020 had 39 procent vertrouwen in het gemeentebestuur. De nieuwe cijfers tonen 36 procent aan. Op vlak van voldoende consultatie naar de bewoners krijgt de stad 49 procent en in 2020 scoorden ze 52 procent. “Dat zijn cijfers die gelijklopen met 2020. Op het inzetten om mensen meer te betrekken, kunnen we nog beter.” 66 procent is tevreden over de loketdiensten en 70 procent is content met de digitale diensten. Drie procent voelt zich onveilig in de Hoppestad.

Tekst: Laurie Bailliu

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.