Loes Vandromme

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme (CD&V) en Jean Jacques De Gucht (Open Vld) vragen in een gezamenlijke communicatie om…

Lees meer

Met de financiële steun van Lerian kan de VZW Open Kijk op Vijfwegen binnenkort een degelijke computerklas in het asielcentrum…

Lees meer

De corona-pandemie blijkt taaier dan verwacht. En hoewel onze schoolteams en directies al blijk gegeven hebben van een…

Lees meer

Mensen met een kwetsbare positie in onze samenleving lopen meer risico op digitale uitsluiting. Ze hebben vaak minder toegang…

Lees meer

Uit PIRL-onderzoeken 2016 bleek dat de leesvaardigheid van kinderen onder druk staat. Begrijpend lezen is nochtans een cruciale…

Lees meer

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel…

Lees meer

Één jaar nadat de e-boekendienst in Vlaanderen geïntroduceerd werd, bieden ondertussen 207, of 67%, van de Vlaamse bibliotheken,…

Lees meer

Boekstart, een initiatief van ‘Iedereen leest’, wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen…

Lees meer

Deze week kwam het Overlegcomité vervroegd samen om zich onder meer te buigen over het veiliger organiseren van onze samenleving…

Lees meer