Loes Vandromme

De Poperingse Fietsbieb blikt terug op een bijzonder geslaagd 2022 waarin er maar liefst 245 fietsen uitgeleend werden. De…

Lees meer

Poperinge organiseert tijdens het weekend van 15, 16 en 17 september 2023 de Bier- en Hoppefeesten. Naar de 25e editie was het…

Lees meer

Onze Vlaamse onderwijsinternaten vangen steeds meer kinderen en jongeren met extra zorgnoden op. Uit cijfers die Vlaams…

Lees meer

In het secundair onderwijs daalt het aantal leerlingen in de exacte wetenschappelijke richtingen, maar het aandeel van de…

Lees meer

Steeds meer leerkrachten die les geven in het leerplichtonderwijs combineren die job met een opdracht in het deeltijds…

Lees meer

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor…

Lees meer

Het onderwijsdebat wordt vandaag in veel kranten, tv-studio’s en op Twitter gevoerd, maar komt zelden tot de essentie. Cd&v past…

Lees meer

Het onderwijsdebat verdient meer sérieux. cd&v is zich bewust van de enorme 'sense of urgency' en maakt dezelfde vaststellingen…

Lees meer

Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair…

Lees meer