Loes in Brussel

Hieronder lees je meer over mijn werk als parlementslid in Brussel.

nieuws uit Vlaams Parlement

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.

Planlastcalculator mist (voorlopig) zijn doel

Begin vorig jaar lanceerde de onderwijsinspectie een planlastcalculator. Daarmee kunnen scholen hun eigen planlast in kaart brengen. Met de gemiddelde scores van de deelnemende scholen kan de onderwijsinspectie dan aan de slag om oplossingen te zoeken voor zaken waar scholen collectief planlast bij ondervinden. Acht maanden na de lancering van deze calculator hebben welgeteld 293 Vlaamse scholen, voornamelijk basisscholen, een eigen dashboard aangemaakt. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste aan de minister van Onderwijs. ‘We kunnen dit bezwaarlijk een succes noemen,’ stelt ze. ‘Ik hoop dat dit niet het enige antwoord van de minister is op de pertinente vraag van de scholen om planlast aan te pakken.  Er is veel meer nodig.’

Individueel maatwerk vindt stilaan ingang bij Vlaamse bedrijven

Een goed half jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving hebben 1.542 Vlaamse bedrijven ondertussen al voor 4.234 Vlamingen met een arbeidsbeperking een aanvraag voor ‘individueel maatwerk’ ingediend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) bij de minister van werk Jo Brouns opvroeg.

‘Individueel maatwerk is een heel belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt,’ zegt Loes Vandromme. ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit dé ideale opstap om de beschermde omgeving van het collectief maatwerk in maatwerkbedrijven (vroegere beschutte of sociale werkplaatsen) te lossen, maar toch nog terug te kunnen vallen op de nodige ondersteuning en omkadering.‘

Nummer 3 op de cd&v-lijst voor de Vlaamse verkiezingen!

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder ook al lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) aanstelde – een eerste pakket kandidaten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2023.

Loes Vandromme krijgt de 3de plaats op de lijst voor de Vlaamse Verkiezingen!

 

Rapport van de Commissie van Wijzen is klaar: mijn eerste reactie

Loes Vandromme, onderwijsexperte en Vlaams parlementslid voor cd&v reageert dat het goed is dat de Commissie van Wijzen haar rapport heeft bezorgd. “Maar we moeten ook helaas vaststellen dat dit rapport erg laat komt. Cd&v vraagt al van bij het begin van deze legislatuur grondige hervormingen die de kwaliteit van ons onderwijs voor elke leerling zouden ten goede komen, bijvoorbeeld via lerarenloopbaanpact om leerkrachten terug het respect te geven dat ze verdienen.”

Bijna 1/3 zijinstromers verlaat het onderwijs na 1 jaar. Maximale ondersteuning nodig voor wie stap naar onderwijs zet.

Het is meer dan duidelijk dat de leraar er toe doet. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die kiezen om met de lerarenopleiding te starten en vinden ook zijinstromers de weg naar het onderwijs. Het voorbije schooljaar waren er dat een 4500. Uit de gesprekken die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, voerde en de cijfers die ze verzamelde blijkt dat er echter heel veel zijinstromers heel snel het onderwijs terug verlagen. 1/3 zegt het onderwijs vaarwel na 1 jaar.  Een jammere zaak, want zo gaat heel wat energie van de zijninstromer zelf, maar ook van de betrokken collega’s, directies en begeleiders verloren. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme stelt daarom een actieplan voor gericht op het ondersteunen van zijninstromers in het onderwijs.

Nota: kwaliteitsborging in onderwijs. Hoe doen we dat?

Dat de kwaliteit van het Vlaams onderwijs onder druk staat, is gemeenzaam bekend. Of we nu kijken naar internationale onderzoeken (bv. TIMSS, PIRLS) of naar het eigen peilingsonderzoek, steeds wordt de neerwaartse trend bevestigd.

Ik weiger een schuldige aan te wijzen, maar blijf geloven in co-creatie als antwoord. 

Reactie op nieuwe PISA-resultaten

Mijn onderwijshart bloedt…

Vandaag werden de nieuwe PISA-resultaten bekend gemaakt en ze zijn barslecht.

Dat kan niemand ontkennen.

De onderwijskwaliteit, waarvoor ons land ooit bejubeld werd en die ons tot de kenniseconomie maakt die we vandaag zijn, dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen.