Loes in Brussel

Hieronder lees je meer over mijn werk als parlementslid in Brussel.

nieuws uit Vlaams Parlement

Nieuwe conceptnota: naar een meer inclusieve leraarskamer!

Dat we met het oog op volledige maatschappelijke participatie van personen met een beperking of met een specifieke onderwijsbehoefte ons algemeen onderwijssysteem verder moeten ontwikkelen in de inclusieve richting, is een evidentie. Maar helaas verre van een realiteit. Cd&v-parlementslid Loes Vandromme legt daarom hierover een conceptnota neer in de Vlaamse parlement: “Ik wil zorgen voor een nieuwe regelgeving die zoveel mogelijk drempels voor personen in onderwijs met een beperking wegwerkt. Velen hebben de mond vol van een meer inclusieve leraarskamer, maar ik stel helaas vast dat er weinig concrete stappen toe genomen worden. Alles begint bij het beschikken over relevante cijfers en daarnaast ook een doorlopende monitoring,” zegt in de De Ochtend op Radio 1.

Sita's verslag van de YOUCA-dag

Als Poperingse studente heb ik op twintig oktober meegedaan aan de YOUCA Action Day. Daarbij kwam ik terecht bij schepen van cultuur Loes Vandromme en dat was mij zeer goed bevallen.

Digitale KOALA-screening kost scholen tot 6 euro per kleuter

Sinds vorig jaar wordt bij alle kleuters uit de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen, de zogenaamde KOALA-screening. Op basis van de resultaten van deze screening kan beslist worden om leerlingen een taalintegratietraject te laten volgen. Bij gebrek aan een bruikbare digitale tool moest die screening vorig jaar overal op papier gebeuren. 

Dit jaar is de mogelijkheid om de KOALA-screening digitaal te laten verlopen er wel, maar nu blijkt dat scholen daar tot 6 euro per kleuter voor zouden moeten betalen. ‘Dat is niet volgens de afspraak,’ zegt Loes Vandromme, cd&v-parlementslid en onderwijsspecialiste. Ze pleit er voor om de digitale tool gratis ter beschikking te stellen én om de maatregel ook grondig te evalueren.

Steeds meer gezinnen kunnen schoolfactuur niet betalen

Gezinnen kunnen de hoge schoolfacturen steeds moeilijker betalen. Dat blijkt uit een grote bevraging van cd&v bij 483 scholen in Vlaanderen en Brussel. Vooral klasuitstappen en de middagopvang vormen een grote kost voor de gezinnen. Ook facturen voor warme maaltijden blijven steeds vaker openstaan. Die tendens baart Loes Vandromme, Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, grote zorgen. Volgens Vandromme krijgen scholen hierin te weinig ondersteuning.  “Initiatieven en hulporganisaties die scholen kunnen ontzorgen op gebied van hulp voor kwetsbare leerlingen zijn veel te weinig gekend bij scholen. Dat is problematisch.” 

Poperingse zomerschool zorgt voor extra boost

Voor het derde jaar op rij organiseert de stad Poperinge een zomerschool waarbij kinderen uit de verschillende Poperingse scholen welkom zijn voor wat extra ondersteuning en begeleiding zodat ze helemaal klaar zijn om op 1 september weer van start te gaan in hun eigen klas. Ongeveer 30 leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager onderwijs, krijgen op de Vroonhofsite twee weken lang wat extra uitdaging op gebied van taal en wiskunde, maar er is ook tijd voor sport en spel.

Nog steeds geen duidelijkheid over proefprojecten rond herwaarderen lerarenambt

Samen met de start van het nieuwe schooljaar zouden dertig Vlaamse scholen de kans krijgen een tijdelijk proefproject op te zetten in de zoektocht naar het terugdringen van het lerarentekort en de herwaardering van het lerarenambt. Aanvragen moesten binnen zijn tegen half juni. Maar welke projecten geselecteerd zijn, is tot nu toe nog niet bekend. Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialist roept de minister op om snel te beslissen zodat de vele ambitieuze scholen meteen van start kunnen gaan binnen een regelluw kader. ‘In het Vlaams Parlement werd het voorstel om proeftuinen te organiseren kamerbreed gesteund. Er moet ruimte zijn voor innovatieve ideeën en experimenten. Het enthousiasme bij de scholen was groot: 41 projectaanvragen werden ingediend. Waarom wacht de minister nu om projecten goed te keuren?’

Het parlementslid wil bovendien nog een stap verder gaan: ‘We moeten scholen veel meer vrijheid en kansen geven om innovatief aan het werk te gaan zodat ze uit het keurslijf waar ze nu vaak in vastzitten, kunnen komen.’

Steeds meer leerlingen zijn afwezig op school om 'persoonlijke redenen'

In de laatste 3 schooljaren steeg het aantal leerlingen dat op school afwezig is om ‘persoonlijke redenen’ fenomenaal. In het schooljaar 2017-2018 waren er in het gewoon basisonderwijs 2.037 leerlingen minstens 10 halve dagen afwezig op school om persoonlijke redenen. Drie jaar later is dat cijfer meer dan verdubbeld tot 4323 leerlingen. In het piekjaar 2019-2020 stegen de cijfers zelfs tot 16.527 leerlingen die tijdelijk afwezig waren om persoonlijke redenen. ‘Hoewel de afwezigheid van leerlingen omwille van sluiting van de school of leerlingengroep, quarantaine of besmetting door corona ook via andere afwezigheidscodes kon doorgegeven worden, heeft de coronacrisis zeker iets mee te maken met het piekcijfer,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor cd&v. ‘Maar los daarvan vraagt de stijgende tendens de nodige opvolging, vindt ze. ‘Het leerrecht van deze kinderen wordt, weliswaar op een wettelijke manier, toch geschonden. We moeten op zoek gaan naar de best mogelijk manier om hen, ondanks de moeilijkheden waarmee ze op dat moment kampen, toch toegang tot onderwijs te blijven geven.’

Leerlingen mét getuigschrift basisonderwijs voortaan ook welkom in B-stroom secundair onderwijs

Leerlingen die het basisonderwijs afsluiten mét een getuigschrift werden tot voor kort niet toegelaten in de B-stroom van het secundair onderwijs. Deze leerlingen moesten sowieso starten in 1A.  ‘Op het terrein was de vraag om te sleutelen aan deze toegangsvoorwaarde heel groot,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialiste voor CD&V. ‘Leerlingen die vaak heel veel inspanningen leverden om de leerstof onder de knie te krijgen, worden uiteraard graag beloond met een getuigschrift, maar voor sommige leerlingen is de manier van onderwijzen in 1B en het aanbod praktijk veel meer aangewezen. Heel jammer dan natuurlijk dat ze om die reden, dan geen getuigschrift krijgen.”

 

Vlaams Parlementsleden vragen dringend luchtbehandelingsplan voor onderwijs

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme (CD&V) en Jean Jacques De Gucht (Open Vld) vragend in een gezamenlijke communicatie om dringend werk te maken van een luchtbehandelingsplan in het Vlaamse onderwijs. “Een goede luchtbehandeling en -ventilatie in klaslokalen zijn één van de belangrijkste wapens tegen de verspreiding van covid19 in het onderwijs. We moeten zo snel mogelijk werk maken van een onderbouwd en breed uitgerold luchtbehandelingsplan,” zeggen de parlementsleden.

Fundamentele hervorming van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs nodig!

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel wat leerlingen is en blijft te lang. Een aantal budgetverhogingen brengt beperkt soelaas, maar door de ongelijke spreiding van de verschillende types, opleidingsvormen en scholen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, het steeds drukker wordende verkeer en de aangepaste mobiliteitsplannen, stijgen de ritduren jaar na jaar. Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme dienden daarom samen met de meerderheidspartijen een resolutie in die op korte termijn een oplossing moet bieden voor de meest schrijnende situaties en op lange termijn werk moet maken van een fundamentele hertekening van het leerlingenvervoer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.