Nog steeds geen duidelijkheid over proefprojecten rond herwaarderen lerarenambt

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Samen met de start van het nieuwe schooljaar zouden dertig Vlaamse scholen de kans krijgen een tijdelijk proefproject op te zetten in de zoektocht naar het terugdringen van het lerarentekort en de herwaardering van het lerarenambt. Aanvragen moesten binnen zijn tegen half juni. Maar welke projecten geselecteerd zijn, is tot nu toe nog niet bekend. Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialist roept de minister op om snel te beslissen zodat de vele ambitieuze scholen meteen van start kunnen gaan binnen een regelluw kader. ‘In het Vlaams Parlement werd het voorstel om proeftuinen te organiseren kamerbreed gesteund. Er moet ruimte zijn voor innovatieve ideeën en experimenten. Het enthousiasme bij de scholen was groot: 41 projectaanvragen werden ingediend. Waarom wacht de minister nu om projecten goed te keuren?’

Het parlementslid wil bovendien nog een stap verder gaan: ‘We moeten scholen veel meer vrijheid en kansen geven om innovatief aan het werk te gaan zodat ze uit het keurslijf waar ze nu vaak in vastzitten, kunnen komen.’

Herwaardering lerarenambt

Om het lerarentekort aan te pakken, nam de Vlaamse Regering al een aantal maatregelen om het lerarenambt te herwaarderen. Eén van die maatregelen ook de mogelijkheid voor schoolbesturen om tijdens de periode vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 in totaal 30 tijdelijke projecten te organiseren in het basis- en secundair onderwijs, om oplossingen uit te werken en uit te proberen om het lerarentekort terug te dringen en het beroep van leraar te herwaarderen. Vijftien projecten uit het basis- en vijftien projecten uit het secundair onderwijs zouden goedgekeurd worden. En om te zorgen voor voldoende regionale spreiding en diversiteit wordt er minstens in elke Vlaamse provincie een tijdelijk project georganiseerd.

Scholen kunnen dit doen door in te grijpen op de schoolorganisatie of via een wervend en doeltreffend HR-beleid en dit alles in een regelluw kader. Op de ministerraad van 15 juli werd het kader voor de selectie van deze tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs goedgekeurd, maar het blijft wachten op wie nu echt van start kan gaan met innovatieve ideeën en nieuwe experimenten.

 

Enthousiasme en ambitie ondersteunen

‘Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over welke projecten van start kunnen gaan. We mogen het enthousiasme van het onderwijsveld niet fnuiken door beslissingen uit te stellen.

Bovendien moet het wat onze fractie betreft trouwens niet bij deze 30 experimenten blijven,’ zo stelt Vandromme. ‘We hebben heel veel leerkrachten met ambitie en directies die out-of-the-box willen nadenken. Dit enthousiasme moeten we verder ondersteunen en vanuit de overheid moeten zoveel mogelijk wettelijke drempels weggewerkt. Projectvoorstellen die niet goedgekeurd worden, kunnen mits wat herwerking, misschien toch nog opgepikt worden. En verder is er ook wel al het één en ander mogelijk binnen de bestaande onderwijswetgeving. Scholen die zoeken naar nieuwe manieren om hun werking te organiseren,  moeten begeleiding op maat kunnen krijgen. Vandaag kunnen ze hiervoor nergens terecht waardoor goede ideeën vaak een stille dood sterven en men snel weer vervalt in de rattrace van elke dag,’ besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.