Loes in Brussel

Hieronder lees je meer over mijn werk als parlementslid in Brussel.

nieuws uit Vlaams Parlement

Focus op Nederlands mag geen bliksemafleider worden voor het echte probleem

Voor cd&v is de focus op het Nederlands evident, maar mag dit geen bliksemafleider worden voor het échte probleem: de hoge nood aan voldoende, sterke leerkrachten. “Maatregelen die inzetten op het Nederlands kunnen slechts werken als we er voor zorgen dat er genoeg leraren zijn om onze kleuters stappen te laten zetten in de rijke wereld van het Nederlands”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme.

 

Veel goede wil bij duaal leren, maatwerk kan katalysator zijn

Sinds de start van duaal leren in het schooljaar 2019-2020, verdrievoudigde het aantal bedrijven dat een erkenning als aanbieder duaal leren kreeg. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister voor Werk Jo Brouns.

Maar het aantal bedrijven dat ook effectief leerlingen opleidt via duaal leren, stijgt niet zo snel. ‘Het is goed dat er veel bereidheid is bij onze bedrijven,’ zegt Loes Vandromme. ‘Dat betekent ook dat het concept goed gekend geraakt. Toch staan wellicht nog veel praktische bezwaren, zoals de beperkte mobiliteit van scholieren, in de weg.’ Het parlementslid pleit er voor om de applicatie RadarDuaal volop in te zetten. Deze tool brengt vraag en aanbod op het vlak van werkplekleren in kaart en is daarnaast ook een innovatieve prospectietool. ‘Op vandaag is de toepassing beschikbaar voor een beperkt aantal sectoren en hebben een beperkt aantal mensen toegang’, weet Vandromme. In West-Vlaanderen is er een steunpunt Duaal Leren actief. ‘Ook dit forum kan maatwerk leveren voor scholen én bedrijven,’ geeft ze nog mee.

Voorleessoftware en digitale leerboeken vinden steeds meer ingang in Vlaamse scholen

Steeds meer Vlaamse leerlingen maken gebruik van voorleessoftware en digitale leerboeken. Dat blijkt uit cijfers die onderwijsspecialiste en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) recent opvroeg bij de minister van Onderwijs. “In vier jaar tijd is het aantal gebruikers van de voorleessoftware ‘LeesVoor!’ bijna verdubbeld”, zegt Vandromme. Ook de werking van de ADIBib, die digitale leerboeken ter beschikking stelt, zit in de lift: het aantal gebruikers steeg voor die periode met 132 procent. “De mogelijkheden die technische hulpmiddelen ons bieden, moeten we benutten”, vindt het parlementslid. “Scholen hebben vaak nog vragen over het gebruik van deze hulpmiddelen.” Vandromme roept daarom op om meer begeleiding te voorzien.

Vlaams Parlement maakt opleiding basisverpleegkunde mogelijk

Het Vlaams Parlement heeft via een spoeddecreet de HBO5-opleiding verpleegkunde omgevormd naar de opleiding 'basisverpleegkundige'. Die omvorming was nodig na een federale wetswijziging waarbij het beroep van verpleegkundige wordt opgedeeld tussen 'basisverpleegkundige' enerzijds en 'verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg' anderzijds. Door het decreet maakt het Vlaams Parlement het nu mogelijk dat de nieuwe opleiding tot 'basisverpleegkundige' vanaf 1 september 2023 van start gaat in opvolging van de bestaande HBO5-opleiding verpleegkunde.

Grote vragen bij betrouwbaarheid taaltest voor nieuwkomers

Nieuwkomers die zich in Vlaanderen willen vestigen, wordt gevraagd om een test af te leggen die peilt naar hun niveau van het Nederlands. Die test is een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject in Vlaanderen. Maar er rijzen grote vragen over de betrouwbaarheid van die taaltest. Na een eerste pilootonderzoek stellen heel wat wetenschappers en onderwijsverstrekkers de methode die de taaltest hanteert in vraag. “Uiteraard is het van groot belang dat mensen Nederlands leren. Maar het is van even groot belang dat dit op een correcte, betrouwbare manier getest wordt. De kwaliteit kan vandaag niet gegarandeerd worden”, stelt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v), die de onderwijsminister vraagt om in te grijpen.

Steeds minder leerlingen maken gebruik van speciale onderwijsleermiddelen

Het aantal leerlingen dat beroep doet op speciale onderwijsleermiddelen daalt al een aantal jaar op rij terwijl het budget dat daarvoor uitgetrokken wordt, wel stijgt. Dat stelt cd&v-parlementslid Loes Vandromme vast naar aanleiding van cijfers die zij opvroeg bij de minister van onderwijs.

Komt de bus nog op 1 september? Grote zorgen in het Buitengewoon Onderwijs

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is. “Het gaat om vaak kwetsbare leerlingen die vandaag niet weten of zij vanaf september nog met de bus op school zullen geraken. Dit mogen we niet accepteren”, zeggen Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Sofie Mertens. 

Decreet lerarenambt: goede maatregelen maar geen visie op lange termijn

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet.  Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

OPINIE: De leerkracht doet er toe! Maar twijfel er zelfs soms aan...

Er ligt opnieuw een rapport klaar over ons onderwijs. Een rapport waarmee je niet staat te zwaaien van tevredenheid.

Amper 11.6 procent van Vlaamse subsidies voor toeristische projecten in West-Vlaanderen

Vorig jaar werd welgeteld 15.031.765 euro aan Vlaamse subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten toegekend.‘Dat is 11.62% van alle toegekende Vlaamse toeristische subsidies,’ weet Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers uit het officiële subsidieregister analyseerde. De Vlaamse overheid kende in 2022 voor een totaal van 129.329.764 euro aan toeristische projecten toe. Opmerkelijk daarbij is dat meer dan de helft van die middelen (52.34%) naar projecten in de provincie Antwerpen gaat. ‘De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen,’ zegt Vandromme. ‘Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen.’