Amper 11.6 procent van Vlaamse subsidies voor toeristische projecten in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vorig jaar werd welgeteld 15.031.765 euro aan Vlaamse subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten toegekend.‘Dat is 11.62% van alle toegekende Vlaamse toeristische subsidies,’ weet Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers uit het officiële subsidieregister analyseerde. De Vlaamse overheid kende in 2022 voor een totaal van 129.329.764 euro aan toeristische projecten toe. Opmerkelijk daarbij is dat meer dan de helft van die middelen (52.34%) naar projecten in de provincie Antwerpen gaat. ‘De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen,’ zegt Vandromme. ‘Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen.’

 

Subsidies voor grote en kleine projecten

De Vlaamse overheid voorziet steun voor ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en lokale besturen die toeristische projecten willen opzetten. De projecten kunnen heel divers zijn,’ zegt Loes Vandromme. ‘Het kan gaan over middelen voor sociaal-toeristische verenigingen, aanpassingen in het kader van ‘Toerisme-voor-allen’ of thematische projectoproepen zoals bijvoorbeeld rond ‘bierbeleving’ of ‘recreatief en sportief fietsen’.’

‘Wie de verdeling van deze toeristische subsidies over het Vlaamse landschap bestudeert, komt tot de vaststelling dat er wel een heel groot deel van de subsidies naar de provincie Antwerpen gaat,’ gaat het parlementslid verder. ‘Daar krijgt men 67.691.562 euro of maar liefst 52.34% van alle Vlaamse toeristische subsidies. De stad Antwerpen is daar de grootste slokop met 38 miljoen euro voor onder andere de nieuwe invulling van het Loodswezen waar het Vlaams Culinair Centrum in gevestigd wordt. Limburg volgt een heel eind verderop met 27.801.453 euro of 21.5% van de volledige subsidiepot.  Vlaams-Brabant krijgt 10.191.849 euro of 7,88%  en Oost-Vlaanderen tot slot 8.613.135 euro of 6.66%.

West-Vlaamse subsidies

Aan West-Vlaamse lokale besturen, intercommunales of organisaties die rond het thema toerisme willen werken, werd er 15.031.765 euro aan subsidies toegekend. Omgerekend in percentages spreken we hier over 11.62% van alle toeristische subsidies die naar West-Vlaamse initiatieven gaat.

Brugge Foundation krijgt het grootste deel van de West-Vlaamse koek. Er is 4,2 miljoen euro voorzien voor de realisatie van het toekomstplan rond de St. Godelieveabdij.  2,5 miljoen is voor het herdenkingsproject ‘Landschap als getuige’ dat Westtoer trekt.

Meer info in het subsidieregister van de Vlaamse Overheid.

Op Focus-WTV was er hierover volgende reportage:

 

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.