Focus op Nederlands mag geen bliksemafleider worden voor het echte probleem

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Voor cd&v is de focus op het Nederlands evident, maar mag dit geen bliksemafleider worden voor het échte probleem: de hoge nood aan voldoende, sterke leerkrachten. “Maatregelen die inzetten op het Nederlands kunnen slechts werken als we er voor zorgen dat er genoeg leraren zijn om onze kleuters stappen te laten zetten in de rijke wereld van het Nederlands”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme.

 

“Na ons aandringen wordt de taalscreening al bij het begin van de derde kleuterklas georganiseerd en niet op het einde ervan, zodat er gedurende het schooljaar ruimte is voor extra remediëring. Die taalscreening noch minimumdoelen Nederlands mogen een toelatingsproef worden voor het lager onderwijs, daar passen wij voor”, zegt Vandromme. “Die remediëring voor leerlingen die niet goed scoren op de taalscreening is belangrijk. Denk aan taalintegratietrajecten aangeboden op maat van de leerling in kwestie.”

 

Volgens Vandromme mag de focus op taal ook niet uitsluitend gaan over leerlingen met een andere thuistaal. “De focus moet veel meer liggen op opgroeien in een taalrijke omgeving voor elk kind. Sommige leerlingen spreken thuis wél Nederlands maar groeien op in een taalarme omgeving, ze missen een uitgebreide woordenschat, lezen weinig of komen met weinig taalvariatie in contact. Geef kleuteronderwijzers extra vorming en begeleiding zodat ze taalrijke activiteiten aanbieden. Onderzoek toont aan dat dit werkt.  En zet in op het Leesoffensief en andere acties om lezen en taalrijke omgevingen aan te moedigen. Dit is niet uitsluitend een opdracht van Onderwijs, maar ook van bibliotheken en lokale besturen. Ook zij moeten betrokken en ondersteund worden.”

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.