Focus op Nederlands mag geen bliksemafleider worden voor het echte probleem

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Voor cd&v is de focus op het Nederlands evident, maar mag dit geen bliksemafleider worden voor het échte probleem: de hoge nood aan voldoende, sterke leerkrachten. “Maatregelen die inzetten op het Nederlands kunnen slechts werken als we er voor zorgen dat er genoeg leraren zijn om onze kleuters stappen te laten zetten in de rijke wereld van het Nederlands”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme.

 

“Na ons aandringen wordt de taalscreening al bij het begin van de derde kleuterklas georganiseerd en niet op het einde ervan, zodat er gedurende het schooljaar ruimte is voor extra remediëring. Die taalscreening noch minimumdoelen Nederlands mogen een toelatingsproef worden voor het lager onderwijs, daar passen wij voor”, zegt Vandromme. “Die remediëring voor leerlingen die niet goed scoren op de taalscreening is belangrijk. Denk aan taalintegratietrajecten aangeboden op maat van de leerling in kwestie.”

 

Volgens Vandromme mag de focus op taal ook niet uitsluitend gaan over leerlingen met een andere thuistaal. “De focus moet veel meer liggen op opgroeien in een taalrijke omgeving voor elk kind. Sommige leerlingen spreken thuis wél Nederlands maar groeien op in een taalarme omgeving, ze missen een uitgebreide woordenschat, lezen weinig of komen met weinig taalvariatie in contact. Geef kleuteronderwijzers extra vorming en begeleiding zodat ze taalrijke activiteiten aanbieden. Onderzoek toont aan dat dit werkt.  En zet in op het Leesoffensief en andere acties om lezen en taalrijke omgevingen aan te moedigen. Dit is niet uitsluitend een opdracht van Onderwijs, maar ook van bibliotheken en lokale besturen. Ook zij moeten betrokken en ondersteund worden.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.