Steeds minder leerlingen maken gebruik van speciale onderwijsleermiddelen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Het aantal leerlingen dat beroep doet op speciale onderwijsleermiddelen daalt al een aantal jaar op rij terwijl het budget dat daarvoor uitgetrokken wordt, wel stijgt. Dat stelt cd&v-parlementslid Loes Vandromme vast naar aanleiding van cijfers die zij opvroeg bij de minister van onderwijs.

‘Het blijft een vreemd gegeven dat er jaar na jaar minder leerlingen gebruik maken van deze vorm van ondersteuning,’ vindt het parlementslid. ‘We moeten op zoek gaan naar de oorzaken hiervan. Deze leermiddelen kunnen echt wel het verschil maken voor leerlingen die in het gewoon onderwijs te veel drempels zouden ervaren. Dergelijke hulpmiddelen vormen bovendien een belangrijke opstap naar inclusief onderwijs.’ Ze pleit er ook voor om deze vorm van ondersteuning mogelijk te maken in het Deeltijds Kunstonderwijs. ‘Er is momenteel een evaluatie van het decreet op het Deeltijds Kunstonderwijs aan de gang,’ weet Vandromme. ‘Dat is een kans om op zoek te gaan naar hoe we ook het Deeltijds Kunstonderwijs nog meer toegankelijk kunnen maken.’

 Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen die leerlingen, studenten en cursisten met een beperking helpen om deel te nemen aan het onderwijsleerproces in een gewone school. De cel SOL (Speciale Onderwijs Leermiddelen) van AGODI coördineert deze vorm van ondersteuning. Het gaat vaak over technische apparatuur zoals leesloepes met een bordcamera of ergonomisch meubilair zoals aangepaste stoelen of tafels. Soms gaat het ook over software zoals voorlees- of vergrotingssoftware, een brailleleesregel of aangepaste toetsenborden en joysticks om de computer te bedienen.

En tot slot is er voor leerlingen met een auditieve handicap ook een mogelijkheid om beroep te doen op schrijftolken of tolken Vlaamse Gebarentaal. Voor de gebruikers zijn deze hulpmiddelen gratis. 

 Minder leerlingen, maar meer middelen

Uit cijfers die Loes Vandromme opvroeg blijkt nu dat het aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt via technische hulpmiddelen  en ergonomisch meubilair in vier jaar tijd daalt met 14% (van 461 naar 397 leerlingen). Ook de tolkondersteuning voor leerlingen daalt in die tijdsspanne met 11%.  

Het budget dat jaarlijks wordt uitgetrokken voor deze speciale hulpmiddelen stijgt wel.  In 2018 was er nog een goede 2.5 miljoen euro voorzien. In 2022 werd iets meer dan 2.8 miljoen euro uitgegeven. Dat is een stijging van 13%.

‘Onderzoek naar de oorzaken van de daling van het aantal leerlingen die beroep doen op deze ondersteuning is nodig,’ vindt Loes Vandromme. ‘Zeker omdat we weten dat deze hulpmiddelen vaak onmisbaar zijn voor leerlingen om in het gewoon onderwijs comfortabel les te kunnen volgen.’

Het grootste aandeel van de toekenningen komt ten goede aan leerlingen uit het basisonderwijs, gevolgd door het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en tot slot het volwassenenonderwijs. ‘Het is een spijtige zaak dat leerlingen uit het Deeltijds Kunstonderwijs geen aanspraak kunnen maken op deze speciale onderwijsleermiddelen’, stelt Loes Vandromme. ‘We moeten dit zeker meenemen in de evaluatie van het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Het is een kans om verder werk te maken van inclusief onderwijs binnen DKO.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.