Decreet lerarenambt: goede maatregelen maar geen visie op lange termijn

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet.  Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

De belangrijkste maatregelen die vandaag genomen worden, vinden hun inspiratie in het cd&v-plan uit februari. Daarin hadden we het over meer flexibiliteit geven aan de scholen en schoolbesturen om leraren in te zetten. Dit zal op verschillende vlakken mogelijk gemaakt worden: het wordt voor werknemers uit andere sectoren mét pedagogisch diploma gemakkelijker en aantrekkelijker  om terug te keren naar het klaslokaal. Ook vanuit de privé sector zullen ‘gastdocenten’ op flexibele wijze een aantal uren les kunnen geven. Doelstelling is ook om zo op korte termijn te verhelpen aan het probleem dat te veel leerlingen te vaak ‘naar de studiezaal verwezen worden'.

 Er komen ook nieuwe mogelijkheden waardoor meer leerkrachten na een langdurige ziekte op een betere en haalbare manier het werk kunnen hervatten.  Het stemt tevreden dat de cd&v-conceptnota ‘over de mogelijkheden voor leden van het onderwijspersoneel om na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te hervatten’  zijn vruchten heeft afgeworpen.

 Daarnaast kan  een school die geen vervanger vindt voor haar langdurig afwezige leerkrachten tot 20% van hun opdrachten omzetten in ‘punten’, zodat ze andere profielen kan aantrekken om hun plaats tijdelijk in te nemen. Zo kan je leerkrachten ook beter ondersteunen”, duidt Vandromme.

 Het nieuwe decreet voert in het basisonderwijs ook het ambt van adjunct-directeur in. “Opnieuw een mogelijkheid voor personeelsleden om hun vlakke loopbaan te doorbreken, maar vooral een nieuwe weg om een hedendaags schoolbeleid uit te bouwen. Scholen kunnen zelf kiezen of ze meer inzetten op een beleidsondersteuner, die dus een meer ondersteunende rol opneemt, dan wel een echte directiefunctie, zodat men ook kan bijspringen bij de leidinggevende taken.  Opnieuw dient dit ons dubbel doel: we maken het lerarenberoep aantrekkelijker door leerkrachten te ontlasten én we versterken de onderwijskwaliteit, door scholen beter te omkaderen”, zegt Loes Vandromme.

 Ten slotte is er ook veel te doen over de leraars-specialisten, waarbij leraars extra loon krijgen in ruil voor expertise. “Het past ook in onze ambitie om leerkrachten veel meer mogelijkheden te geven om zich te professionaliseren.  Het voorstel kan ook leerkrachten motiveren om zich bij te scholen, om zich te specialiseren in bepaalde thema’s of expertises. Maar er moeten wel duidelijke regels komen over wie leraar-expert is en hiervoor extra loon krijgt. Elke schijn van vriendjespolitiek moet hierbij achterwege blijven.”

 “Vandaag wordt een aantal stappen gezet. Maar we zijn er nog niet”, besluit Vandromme. “Er moet nog steeds gewerkt worden aan een plan op lange termijn. En niet alleen voor het leerplichtonderwijs maar ook het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs mogen we niet uit het oog verliezen.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.