Decreet lerarenambt: goede maatregelen maar geen visie op lange termijn

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet.  Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

De belangrijkste maatregelen die vandaag genomen worden, vinden hun inspiratie in het cd&v-plan uit februari. Daarin hadden we het over meer flexibiliteit geven aan de scholen en schoolbesturen om leraren in te zetten. Dit zal op verschillende vlakken mogelijk gemaakt worden: het wordt voor werknemers uit andere sectoren mét pedagogisch diploma gemakkelijker en aantrekkelijker  om terug te keren naar het klaslokaal. Ook vanuit de privé sector zullen ‘gastdocenten’ op flexibele wijze een aantal uren les kunnen geven. Doelstelling is ook om zo op korte termijn te verhelpen aan het probleem dat te veel leerlingen te vaak ‘naar de studiezaal verwezen worden'.

 Er komen ook nieuwe mogelijkheden waardoor meer leerkrachten na een langdurige ziekte op een betere en haalbare manier het werk kunnen hervatten.  Het stemt tevreden dat de cd&v-conceptnota ‘over de mogelijkheden voor leden van het onderwijspersoneel om na een langdurige ziekte deeltijds en progressief het werk te hervatten’  zijn vruchten heeft afgeworpen.

 Daarnaast kan  een school die geen vervanger vindt voor haar langdurig afwezige leerkrachten tot 20% van hun opdrachten omzetten in ‘punten’, zodat ze andere profielen kan aantrekken om hun plaats tijdelijk in te nemen. Zo kan je leerkrachten ook beter ondersteunen”, duidt Vandromme.

 Het nieuwe decreet voert in het basisonderwijs ook het ambt van adjunct-directeur in. “Opnieuw een mogelijkheid voor personeelsleden om hun vlakke loopbaan te doorbreken, maar vooral een nieuwe weg om een hedendaags schoolbeleid uit te bouwen. Scholen kunnen zelf kiezen of ze meer inzetten op een beleidsondersteuner, die dus een meer ondersteunende rol opneemt, dan wel een echte directiefunctie, zodat men ook kan bijspringen bij de leidinggevende taken.  Opnieuw dient dit ons dubbel doel: we maken het lerarenberoep aantrekkelijker door leerkrachten te ontlasten én we versterken de onderwijskwaliteit, door scholen beter te omkaderen”, zegt Loes Vandromme.

 Ten slotte is er ook veel te doen over de leraars-specialisten, waarbij leraars extra loon krijgen in ruil voor expertise. “Het past ook in onze ambitie om leerkrachten veel meer mogelijkheden te geven om zich te professionaliseren.  Het voorstel kan ook leerkrachten motiveren om zich bij te scholen, om zich te specialiseren in bepaalde thema’s of expertises. Maar er moeten wel duidelijke regels komen over wie leraar-expert is en hiervoor extra loon krijgt. Elke schijn van vriendjespolitiek moet hierbij achterwege blijven.”

 “Vandaag wordt een aantal stappen gezet. Maar we zijn er nog niet”, besluit Vandromme. “Er moet nog steeds gewerkt worden aan een plan op lange termijn. En niet alleen voor het leerplichtonderwijs maar ook het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs mogen we niet uit het oog verliezen.”

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.