Fundamentele hervorming van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs nodig!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel wat leerlingen is en blijft te lang. Een aantal budgetverhogingen brengt beperkt soelaas, maar door de ongelijke spreiding van de verschillende types, opleidingsvormen en scholen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, het steeds drukker wordende verkeer en de aangepaste mobiliteitsplannen, stijgen de ritduren jaar na jaar. Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme dienden daarom samen met de meerderheidspartijen een resolutie in die op korte termijn een oplossing moet bieden voor de meest schrijnende situaties en op lange termijn werk moet maken van een fundamentele hertekening van het leerlingenvervoer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

“In de resolutie stellen wij een multimodale oplossing voor: niet blindstaren op enkel de centraal georganiseerde bussen maar ook bekijken of andere vervoersmodi kunnen bijdragen. We moeten creatief zijn in het vinden van oplossingen,” leggen Vlaams volksvertegenwoordigers Martine Fournier en Loes Vandromme uit. “Inspiratie hiervoor kan gehaald worden bij de pilootprojecten die voormalig minister van Onderwijs Crevits de vorige legislatuur opstartte, waarbij het vervoer niet meer centraal vanuit Brussel wordt gepland, maar via lokaal overleg.” Momenteel lopen er drie pilootprojecten in Leuven, Roeselare en Antwerpen. Na een tussentijdse evaluatie in 2019 zouden deze in juni 2022 finaal geëvalueerd worden. Ondertussen heeft de Vlaamse Regering beslist om sneller te schakelen en nu te kijken wat kan. Uit de proefprojecten kunnen immers heel wat zaken geleerd worden die op korte termijn verlichting kunnen bieden. “De proefprojecten tonen aan dat het om complexe materie gaat waarvan de oplossing zich situeert in verschillende beleidsdomeinen: onderwijs en mobiliteit, maar ook welzijn, lokale besturen en jeugd. Ons voorstel heeft als doel om de vijf bevoegde ministers die zich hebben geëngageerd om deze problematiek aan te pakken, aan te zetten tot intense samenwerking,” zeggen de parlementsleden.

 

“Voor onze fractie is het daarnaast vooral belangrijk dat elk kind naar de school moet kunnen gaan die hij of zij zelf kiest. De vrijheid van schoolkeuze mag niet in het gedrang komen. Daarop moeten we blijven toezien,” vult Loes Vandromme aan. “We beseffen dat dit niet van vandaag op morgen is uitgewerkt. Daarom vragen we ook om op korte termijn al een oplossing te voorzien voor de meest schrijnende situaties waarbij kinderen tot vijf uur lang op de bus moeten zitten om simpelweg op school te geraken. Voor die leerlingen moet er nog dit schooljaar een oplossing komen. Daarna moet gewerkt worden aan een fundamentele hertekening van het hele leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs, zodat situaties zoals die vandaag bestaan voorgoed verleden tijd zijn,” besluit Martine Fournier.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.