Meer flexibiliteit en mogelijkheden om leerlingen die op school dreigen af te haken, toch aan kwalificatie te helpen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Op voorstel van Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste, komen er meer en flexibele mogelijkheden voor jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen. Scholen voor secundair onderwijs kunnen voortaan nog meer samenwerken met andere secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs of met organisaties en bedrijven uit de publieke of private sector om leerlingen die schoolmoe zijn of om heel uiteenlopende redenen niet meer voltijds naar school kunnen, zo toch deelkwalificaties te laten behalen. De regelingen worden opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat op 21 maart in de commissie onderwijs besproken en gestemd werd.

‘Eerder was het al mogelijk dat scholen voor secundair onderwijs samenwerkten met centra voor volwassenenonderwijs voor leerlingen uit het zevende leerjaar,’ weet Loes Vandromme. 'Op mijn vraag wordt deze regeling nu ook mogelijk voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar. De aanpak in het volwassenenonderwijs verschilt van die in het regulier secundair onderwijs en voor sommige leerlingen is dit een betere aanpak. ‘Zeker voor leerlingen die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen kunnen we nu nog veel meer maatwerk aanbieden,’ vindt Vandromme. ‘Ik pleit al langer om echt alle kansen te benutten om deze meest kwetsbare leerlingen aan de nodige kwalificaties te helpen. Zo staan ze stevig in de schoenen om de arbeidsmarkt op te gaan. Alleen maatwerk en de nodige flexibiliteit kan hen echt vooruit helpen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze maatregel nu kunnen invoeren.’

Het leertraject dat deze leerlingen volgen, is dan een individueel traject dat wordt vastgelegd door de klassenraad en gebaseerd is op de onderwijsbehoeften van die specifieke leerling. De regeling werd via een amendement geagendeerd en is opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat op 21 maart in de commissie onderwijs gestemd werd.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.