Aantal ongevallen met landbouwvoertuigen daalt traag

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Land- en tuinbouwers zijn in deze periode van het jaar volop bezig met oogstwerkzaamheden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met hinder. Helaas gebeuren er ook nog te vaak ongevallen.  Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg, blijkt het aantal ongevallen waar landbouwvoertuigen bij betrokken waren, een voorzichtig dalende trend vertonen, maar nog steeds te hoog zijn.

2018 was een gitzwart jaar, toen vielen er 170 slachtoffers waaronder 12 dodelijke en 20 zwaargewonden. 30% van de slachtoffers waren zwakke weggebruikers. En dat cijfer stijgt alleen maar. In 2021 was 40% van de 142 slachtoffers zwakke weggebruiker. Het valt dus op dat net de meest kwetsbare groep op de weg ook meer onzacht in aanraking komt met

landbouwvoertuigen. Het is dus van belang om de zwakke weggebruiker op de gevaren te wijzen die zich kunnen voordoen.

 In West-Vlaanderen, als grootste landbouwprovincie, vallen helaas de meeste slachtoffers met landbouwvoertuigen. In 2018 vielen 51 van de 172 slachtoffers (net geen 30%) in West-Vlaanderen. Drie jaar later, in 2021, waren dat 42 van de 142 slachtoffers, ook bijna 30% van het Vlaamse totale aantal. 13 van deze slachtoffers (of 1/3 van het totaal aantal West-Vlaamse slachtoffers) waren zwakke weggebruiker.

 Dit jaar werden al 25 ongevallen waar onder 1 dodelijk ongeval en 7 ongevallen met een zwaargewond slachtoffer in West-Vlaanderen gerapporteerd. ‘Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen helaas hier de slechtste cijfers’, stelt Loes Vandromme, zelf ook eerste schepen in Poperinge.

 Om die reden loopt er in West-Vlaanderen, de  grootste landbouwprovincie, een LEADER project ‘Samen op (de) weg in de Westhoek’. Dit project biedt scholen nu een uitgebreide educatieve leskoffer aan, toegespitst op leerlingen uit het basisonderwijs. Met deze educatieve leskoffer leren kinderen hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen. Vandromme roept op tot meer aandacht voor de verkeersveiligheid op het platteland. ‘Sensibilisering bij zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als zwakke weggebruikers is nog altijd hard nodig,’ stelt het parlementslid.

 ‘Dergelijke projecten zijn zeer welkom in onze landelijke streek,’ vervolgt Loes Vandromme. ‘Heel wat fietsers en voetgangers kennen de gevaren van zware landbouwvoertuigen niet meer. Anderzijds moeten chauffeurs van grote machines zich ook bewust zijn van de zeer kwetsbare positie van zwakke weggebruikers,’ besluit het parlementslid.

Op woensdag 26 oktober wordt de educatief leskoffer voorgesteld op het scholenoverleg met alle Poperingse basisscholen.

 

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.