Europese middelen voor bestrijding wateroverlast in Westhoek

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) lanceert Vlaams minister Jo Brouns een nieuwe oproep die zich richt zich op het thema 'Bevorderen van klimaatadaptatie - Weerbare Westhoek'. Het doel is om het watersysteem in de Westhoek te versterken en te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en verzilting.

Deze oproep kadert binnen de watersnood waarmee West-Vlaanderen eind 2023 te maken had. Toen werd de Westhoek getroffen door hevige regenval die leidde tot overstromingen, modderstromen en schade aan huizen en landbouwpercelen. De noodtoestand werd afgekondigd en er werden preventieve evacuaties uitgevoerd. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid verder investeren in structurele maatregelen om het risico op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

De klimaatverandering heeft verschillende effecten op ons leefmilieu en onze gezondheid. Een daarvan is de hogere kans op wateroverlast. Dit betekent dat we meer extreme neerslag zullen hebben, vooral in de winter. Dit kan leiden tot overstromingen, erosie, modderstromen en schade aan infrastructuur en eigendommen. Ook de waterkwaliteit, de volksgezondheid en de biodiversiteit kunnen negatief beïnvloed worden door wateroverlast. Het hele Vlaamse grondgebied is gevoelig voor wateroverlast, maar sommige gebieden, zoals de Westhoek, zijn meer kwetsbaar dan andere, afhankelijk van het reliëf, de bodemsoort en de mate van verharding.

De oproep staat open voor de Vlaamse waterloopbeheerders. Op Vlaams niveau zijn dat De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op lokaal niveau gaat het dan over de provincie, de gemeentes, en de polders en wateringen. Ook andere organisaties kunnen een project indienen, mits ze samenwerken met één van deze partners. De projecten moeten gericht zijn op het creëren van een Weerbare Westhoek, bijvoorbeeld door het verbeteren van de waterveiligheid bij overstromingen, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit, of het versterken van de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld door versterking van dijken, het aanleggen van bufferbekkens of het creëren van overstromingsgebieden.

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns: "Water is een kostbaar goed waar we zuinig mee moeten omgaan. Zeker in tijden van klimaatverandering is het essentieel om ons watersysteem weerbaar te maken tegen droogte en overstromingen. Met deze oproep willen we innovatieve projecten stimuleren die bijdragen aan een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek. We zetten hiervoor 5 miljoen euro Europese middelen maar ik leg daar vanuit mijn beleidsmiddelen nog eens 10 miljoen euro naast."

Voor deze oproep wordt een budget van 15 miljoen euro voorzien, waarvan 5 miljoen euro EFRO-middelen en 10 miljoen euro cofinanciering gereserveerd wordt via het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO) cofinanciering. De EFRO-steun per project bedraagt maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit FIO kan de cofinanciering 60% bedragen. Er is dus een minimale eigen inbreng van de waterloopbeheerders van 10% vereist. 

Voor meer informatie over de oproep en de indieningsprocedure kan u contact opnemen met het EFRO-team via [email protected] ofafdelingshoofd Bart Dewandeleer 0499 865162.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.