Fedasil Poelkapelle richt computerklas in, dankzij steun van Lerian Communications

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Met de financiële steun van Lerian kan de VZW Open Kijk op Vijfwegen binnenkort een degelijke computerklas in het asielcentrum van Fedasil Poelkapelle uitbouwen en installeren. ‘Een grote sprong vooruit, in de kwaliteit van dienstverlening aan de bewoners van ons centrum,’ stelt  Sofie Desseyn, centrumverantwoordelijke.

Lerian Communications, een bedrijf dat onder meer taalcursussen op maat van bedrijven of organisaties uitwerkt, voorziet in een tussenkomst van 8.200 euro. Willem Hardeman, algemeen directeur van Lerian Communications is tevreden dat het geld goed besteed wordt: ‘We kijken verder dan onze corebusiness en hebben hierbij vooral oog voor taal als katalysator voor een geslaagde integratie. Via Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en streekgenote, hoorde ik  over de zoektocht naar financiering voor het project in het asielcentrum van Poelkapelle. Dit is een mooi voorbeeld van integratie via taal, aangepast aan de hedendaagse maatschappij waar digitalisering aan een razendsnelle opmars bezig is.’

Loes Vandromme trad op als verbindingsfiguur tussen Lerian en het asielcentrum: ‘Zelf volg ik het thema onderwijs  van heel nabij op in het Vlaams Parlement. Taal is een vitale toegangspoort tot  inclusief en aangepast onderwijs, het ontwikkelen van ieders talenten en interesses en zorgt finaal voor de juiste toeleiding naar de arbeidsmarkt. We weten dat het beheersen van de taal van het allergrootste belang is om tot leren te komen. Het is goed dat daar overal heel sterk op ingezet wordt. Dit project draagt daar zeker toe bij.’

Met de steun kunnen  de VZW Open Kijk op Vijfwegen en Fedasil Poelkapelle eindelijk werk maken van een degelijk uitgebouwde computerklas. ‘Nu beschikt het centrum over slechts 6 laptops. Deze moeten gedeeld worden met meer dan 100 studenten: leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs volgen afstandsonderwijs of moeten taken met de computer maken.  Maar ook volwassenen volgen taallessen via de computer of leren er verder op eigen tempo,’ legt Caroline Ameloot (animatie/buurtwerking Fedasil Poelkapelle) uit.

Ook de FACT-app zal nu veel meer gebruikt kunnen worden. Deze handige tool vergemakkelijkt de communicatie  tussen werkgever en werknemer. De grootste drempel voor anderstaligen is het jargon dat op de werkvloer gehanteerd wordt. De FACT-app zorgt voor combinatie van beeld, geschreven taal en uitspraak zodat de medewerker de sectorspecifieke woordenschat sneller onder de knie krijgen. 

De VZW Open Kijk op Vijwegen organiseert onder andere een huiswerkklas voor alle schoolgaande kinderen. Daarnaast zijn er ook plannen om te starten met het project Coderdojo: een workshopreeks rond programmeren voor jongeren die in het centrum verblijven of in de buurt wonen.

‘We hebben heel veel mooie plannen die al een tijdje klaarlagen en die we nu dus, dankzij deze steun gefaseerd zullen kunnen uitrollen,’ besluit Sofie Desseyn. We zijn dan ook heel dankbaar.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.