Feest voor één jaar Buurtsalon Krombeke

Publicatiedatum

Auteur

Isabel Lebbe

Deel dit artikel

Eind oktober 2021, werd het nieuwe buurtsalon in Krombeke feestelijk geopend. Één jaar later blikken alle partners heel tevreden terug op dit eerste werkingsjaar. ‘Het buurtsalon in Krombeke is echt de draaischijf van het dorp geworden,’ zeggen schepen Loes Vandromme en Bryan Vanderhaeghe.

 ‘Eén van de belangrijkste redenen van het succes van het Buurtsalon is het feit dat we de dorpsbewoners van bij de start heel nauw betrokken hebben bij de plannen. We hielden daarbij rekening met de specifieke noden in Krombeke,’ licht schepen Loes Vandromme toe.  ‘Maar we kunnen ook samenwerken met verschillende enthousiaste partnerorganisaties en stadsdiensten: dat betekent een heel belangrijke meerwaarde voor ons Buurtsalon-concept.’

Enthousiaste partners

Het Buurtsalon Krombeke startte vorig jaar op, in een moeilijke coronaperiode. Maar geleidelijk aan kwam er steeds meer volk over de vloer. Sommige bezoekers komen ondertussen dagelijks langs om een kopje koffie te drinken, een babbeltje te slaan, enzovoort.

‘Mensen van vzw De Lovie baten, onder begeleiding, het dorpspunt uit met een buurtwinkel en een ontmoetingsruimte’, vertelt Bryan Vanderhaeghe. ‘Maar ze proberen ook zoveel mogelijk in te gaan op concrete vragen van de inwoners zoals bijvoorbeeld het brengen van bloemen naar het kerkhof. Er ontstaat ook spontane burenhulp via het dorpspunt doordat mensen elkaar gemakkelijker vinden om bijvoorbeeld te carpoolen. En ondertussen zijn ook al een zevental vrijwilligers actief in het Buurtsalon.’

'Vanuit ons dienstencentrum de BuurtBres worden dan weer vaak activiteiten georganiseerd die de drempel om langs te komen helpt verlagen,’ vervolgt schepen Vandromme. ‘Zo zijn er bijvoorbeeld de maandelijkse digitale hulpsessies ‘Kuj eki help’n’ waarbij inwoners langs kunnen komen bij vrijwilliger Danny met al hun ICT-vragen.  Maar we organiseren ook vaak in samenwerking met plaatselijke verenigingen zoals Samana en OKRA.’

‘Dankzij de ruime openingsuren van het Dorpspunt, konden we ook de dienstverlening van de bib in Krombeke uitbreiden,’ vervolgt Bryan Vanderhaeghe. ‘Bijna dagelijks komen mensen langs om boeken te ontlenen. Ook de schoolkinderen komen regelmatig langs.’

En tot slot kan je in het Buurtsalon ook terecht voor het gratis uitlenen van een tandem, riksja of bakfiets: een groot succes, zo blijkt!

Draaischijf van het dorp

Het Buurtsalon Krombeke is ondertussen een begrip geworden in het dorp. ‘Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren rusten: we blijven open staan voor alle mogelijke vragen en noden van de dorpsbewoners en werken via een actieplan aan doelstellingen op langere termijn,’ besluiten schepenen Vandromme en Vanderhaeghe.

 

ACTIVITEITEN EENJARIG BESTAAN

Op 2, 3 en 4 november is er een uitgebreid aanbod aan activiteiten in het Dorpspunt in Krombeke.

 Woensdag 2 november: Samen aan tafel met soep en pistolets

Vanaf 11 u in het Dorpspunt. Doorlopend kan er een leuke wandelzoektocht voor jong en oud gedaan worden.

 Donderdag 3 november om 14u: Quiznamiddag

 Vrijdag 4 november: Appelbeignetsnamiddag

Tussen 14 en 16u wordt er feest gevierd! Er worden appelbeignets gebakken, is er kindergrime aanwezig en livemuziek!

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.