Lokaal dienstencentrum De BuurtBres viert eerste verjaardag

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Poperinge gelooft sterk in de meerwaarde van buurtgerichte dienstverlening. Vorig jaar ging De BuurtBres, het tweede lokale dienstencentrum van Poperinge, van start met een werking in de deelgemeenten.

Het stadsbestuur investeert fors in laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, zoals buurtsalons. "Een buurtsalon is een multifunctionele en centrale plaats waar dienstverlening, ontmoeting en voorzieningen samenkomen, op maat van het dorp.  Het zijn dus drempelverlagende, fysieke knooppunten in de buurt", legt schepen Loes Vandromme uit. "We gaan samen met de buurtbewoners op zoek naar wat hen verder kan helpen, waar de buurt nood aan heeft. Een buurtsalon is helemaal geen vaststaand concept dat we in ieder dorp blindelings kopiëren, zo werkt het niet."

Begin 2022 gingen Valérie Pattyn en Louise Bequoye, respectievelijk centrumleider en centrummedewerker, aan de slag met de opstart van Lokaal dienstencentrum De BuurtBres.

"Het doel van LDC De BuurtBres is het sociaal netwerk van de dorpsbewoners versterken en in samenwerking met buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties  de samenhorigheid in de buurt bevorderen. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van kwetsbare dorpsbewoners ondersteunen. De buurtsalons bieden een uitstekende uitvalsbasis om deze kleinschalige activiteiten op te zetten", vertelt schepen voor woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe.

De BuurtBres is er voor iedereen, met extra aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Het lokale dienstencentrum werkt via de buurtsalons. Door lokaal aanwezig te zijn, komt de dienstverlening nog dichter bij deze doelgroepen. Zo bouwt De BuurtBres bruggen tussen dorpsbewoners, diensten en de buurt.  Participatie,  aanvullend  werken en samenwerking zijn daarbij de belangrijkste pijlers.

Het lokale dienstencentrum is momenteel actief in Roesbrugge-Haringe, Krombeke en Watou. In het najaar wordt de werking uitgebreid naar Reningelst.

Verwezenlijkingen

Vorige zomer organiseerde De BuurtBres activiteiten in verschillende buurten, zoals ‘E haptje en è klaptje’ en ‘Kaffiedrukte int geburte’. Tijdens een gezellig samenzijn konden buurtbewoners hun toekomstideeën voor de buurt uitwisselen.

In Roesbrugge-Haringe kregen heel wat inwoners een bezoekje, om te vragen hoe zij de buurt ervaren, voor het project Zorgzame buurten. De BuurtBres organiseerde er een geslaagde buurtactiviteit en nieuwjaarsreceptie. De gesprokkelde ideeën worden nu verder uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor een dorpsrestaurant, een onthaal voor nieuwe inwoners en creatieve workshops.

Watou volgde een vergelijkbaar traject. Daar startte onlangs een soepcafé en ‘De BuurtBres helpt’, waar je met digitale en administratieve vragen terecht kan en waar je elkaar kan helpen met kleine herstellingen. Enthousiaste vrijwilligers uit de buurt zetten zich maandelijks in en ondersteunen deze initiatieven.  

In Krombeke baat De Lovie vzw een Dorpspunt uit, waar je iets kan drinken en kleine boodschappen kan doen. De BuurtBres werkt samen met het Dorpspunt aan ontmoeting, activiteiten en dienstverlening op maat.

In ieder buurtsalon worden op regelmatige basis ‘kuj eki help’n’ sessies voor digitale hulp georganiseerd. Overal vind je ook het aanbod van de bibliotheek: toffe prentenboeken, jeugdboeken en strips, een jaarlijks wisselende collectie boeken voor de volwassenen en de Krant van West-Vlaanderen. Bibliotheekmedewerkers brengen op vraag ook boeken mee uit de hoofdbib voor leners in de dorpen. De BuurtBres nodigt ook overal jarige 80-plussers uit om samen hun verjaardag te vieren. Alle buurtsalons zijn regelmatig open. Je kan er iets drinken, een boek lenen, info vragen en elkaar ontmoeten.

In de toekomst zet De BuurtBres verder in op samenwerkingen, buurtgerichte hulp en burenhulp, met aandacht voor de talenten en mogelijkheden van de buurtbewoners.

Feest op 5 mei

Lokaal dienstencentrum De BuurtBres viert haar éénjarig bestaan op vrijdag 5 mei. Je kan de buurtsalons in Roesbrugge, Krombeke en Watou bezoeken en kennismaken met de werking. Je krijgt een rondleiding en er zijn demonstraties van verschillende activiteiten.

Een treintje brengt je ’s ochtends van het stadscentrum naar de verschillende buurtsalons. Je kan ze ook apart een bezoekje brengen. Buurthulp Nestor zorgt voor vervoer voor wie zich niet zelfstandig kan verplaatsen. In de namiddag viert De BuurtBres feest in OC De Bollaard in Watou, met een optreden van Chris Capoen.

Geëngageerde buurtbewoners en lokale verenigingen helpen dit feest organiseren.

Kaarten voor de treinrit en het optreden kan je kopen in de verschillende buurtsalons, of in lokaal dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15, Poperinge. Meer info bij De BuurtBres via [email protected] of 057 34 66 25.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.