Miljoenen euro's extra uit Brussel voor open ruimte in onze Westhoekgemeenten

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In het Vlaamse regeerakkoord dat recent werd voorgesteld, werden de vragen en verzuchtingen van onze Westhoekgemeenten niet vergeten. We merken immers dat heel wat West-Vlaamse speerpunten er in opgenomen zijn. Één van de belangrijkste problematieken die ter harte werd genomen, is de financiële draagkracht van onze plattelandsgemeenten.

De lokale besturen krijgen nu een behoorlijke financiële steun in de rug voor de inspanningen die zij leveren bij het beheren en vrijwaren van de open ruimte. Naast het gemeentefonds, wordt hiervoor een bijkomende algemene financieringslijn opgebouwd waarvoor alle gemeenten, behalve de 13 centrumsteden, in aanmerking komen.

Vlaams parlementslid Loes Vandromme legt uit: ‘We starten met een basisbedrag dat bepaald wordt door een berekeningsformule die onder andere rekening houdt met het criterium van de landelijkheid binnen het gemeentefonds. Dit basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en houdt rekening met de oppervlakte bos, tuinen en parken, woeste gronden, gekadastreerde wateren, akkerland, grasland, recreatiegebieden en boomgaarden in de gemeente. De tussenkomst wordt geleidelijk opgebouwd om in 2024 op volle kracht te komen.

Voor de 18 Westhoekgemeenten betekent dit dan samen jaarlijks bijna 8,5 miljoen euro extra. Ook na 2024 volgt deze financieringslijn dezelfde groeivoet als het gemeentefonds. We komen daarmee tegemoet aan een heel pertinente vraag vanuit de Westhoek die al lange tijd ter tafel ligt. Dit was bovendien ook een duidelijke vraag én strijdpunt van CD&V,’ klinkt het.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.