Naar een officiële certifiëring voor plantmateriaal van hop?

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Op vraag van de vzw Hop kaartte Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en schepen in Poperinge deze week nog de hopteeltsector aan, in de commissie landbouw van het Vlaams Parlement.

Ze vroeg minister van Landbouw Hilde Crevits hoe ze stond tegenover de vraag uit de sector om een officiële certifiëring van plantmateriaal voor hop in te voeren. De minister beloofde in overleg te treden met de betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen.

Poperinge is niet alleen de hoofdstad van het goede leven, de stad is ook het epicentrum voor de Belgische hop. Hop is één van de belangrijkste basisingrediënten voor de productie van bier. Samen met de hoptelers en begeleidende instanties ijvert de Stad Poperinge al vele jaren voor het behoud van de Belgische hop en werkt men aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt.

Buitenlandse onderzoekscentra zijn er al langer mee bezig, maar recent werd ook in België een eigen veredelingsprogramma opgestart. Dat is een goede zaak want nieuwe hopvariëteiten uit buitenlandse centra kunnen alleen in het land van herkomst geteeld en gecommercialiseerd worden.

Vzw Hop, onder leiding van voorzitter Joris Cambie en schepen Kris Notebaert, richtte samen met een aantal copromotoren, zoals o.a. Inagro en het Ilvo, een eigen veredelingsprogramma op. Via het Europees subsidieprogramma Leader werd een projectdossier ‘HopBel- ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten’ ingediend en goedgekeurd. Op 1 januari 2020 kon men van start gaan.

Ondertussen stelt men op het terrein vast dat meer en meer hoptelers hopplanten vermeerderen en verkopen op hun eigen bedrijf voor particulier of professioneel gebruik zonder bijhorend essentieel plantenpaspoort. Bij verkoop en transport binnen de EU moeten bepaalde plantensoorten, waaronder ook plantmateriaal voor hop, echter wel vergezeld zijn van een plantenpaspoort.

Hop is weliswaar een paspoortplichtige plant maar toch bestaat hier geen Vlaamse Reglementering voor. Tot voor kort vormde er zich geen probleem omdat er geen vermeerdering of verkoop van plantmateriaal gebeurde. Maar sinds een tijdje is deze situatie dus gewijzigd. 

De stad en de vzw Hop zijn, samen met de betrokken hoptelers en de begeleidende instanties, dan ook vragende partij om hier de nodige Vlaamse reglementering rond te voorzien onder de vorm van een besluit van de Vlaamse Raad.  Zo kan de officiële certifiëring in Vlaanderen gebeuren, wat een noodzaak is voor de ontwikkeling en verdere commercialisering van streekeigen hopvariëteiten. 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en eerste schepen in Poperinge, vroeg de minister van Landbouw Hilde Crevits tijdens een onlinevergadering van de commissie landbouw, hoe ze tegenover de vraag uit de sector stond en wat haar plannen hieromtrent zijn.

Het gebeurt niet vaak dat de sector zelf om bijkomende reglementering vraagt, natuurlijk. Maar dit is wel een logische vraag. De minister beloofde deze vraag dan ook te bestuderen en alle pro's en contra's voor een regelgeving, eerst goed afwegen. 'We moeten dat heel doordacht doen en de commerciële meerwaarde afwegen tegenover die van gecertifieerde kwaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat we Vlaamse hoptelers verplichten om met een officieel certificaat te werken, terwijl we hen zo met een concurrentienadeel tegenover hun collega's in andere Europese landen zou opzadelen,' besloot de minister.

Binnenkort mag de sector in elk geval een uitnodiging tot overleg ontvangen.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.