Naar een officiële certifiëring voor plantmateriaal van hop?

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme Vandromme

Deel dit artikel

Op vraag van de vzw Hop kaartte Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en schepen in Poperinge deze week nog de hopteeltsector aan, in de commissie landbouw van het Vlaams Parlement.

Ze vroeg minister van Landbouw Hilde Crevits hoe ze stond tegenover de vraag uit de sector om een officiële certifiëring van plantmateriaal voor hop in te voeren. De minister beloofde in overleg te treden met de betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen.

Poperinge is niet alleen de hoofdstad van het goede leven, de stad is ook het epicentrum voor de Belgische hop. Hop is één van de belangrijkste basisingrediënten voor de productie van bier. Samen met de hoptelers en begeleidende instanties ijvert de Stad Poperinge al vele jaren voor het behoud van de Belgische hop en werkt men aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt.

Buitenlandse onderzoekscentra zijn er al langer mee bezig, maar recent werd ook in België een eigen veredelingsprogramma opgestart. Dat is een goede zaak want nieuwe hopvariëteiten uit buitenlandse centra kunnen alleen in het land van herkomst geteeld en gecommercialiseerd worden.

Vzw Hop, onder leiding van voorzitter Joris Cambie en schepen Kris Notebaert, richtte samen met een aantal copromotoren, zoals o.a. Inagro en het Ilvo, een eigen veredelingsprogramma op. Via het Europees subsidieprogramma Leader werd een projectdossier ‘HopBel- ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten’ ingediend en goedgekeurd. Op 1 januari 2020 kon men van start gaan.

Ondertussen stelt men op het terrein vast dat meer en meer hoptelers hopplanten vermeerderen en verkopen op hun eigen bedrijf voor particulier of professioneel gebruik zonder bijhorend essentieel plantenpaspoort. Bij verkoop en transport binnen de EU moeten bepaalde plantensoorten, waaronder ook plantmateriaal voor hop, echter wel vergezeld zijn van een plantenpaspoort.

Hop is weliswaar een paspoortplichtige plant maar toch bestaat hier geen Vlaamse Reglementering voor. Tot voor kort vormde er zich geen probleem omdat er geen vermeerdering of verkoop van plantmateriaal gebeurde. Maar sinds een tijdje is deze situatie dus gewijzigd. 

De stad en de vzw Hop zijn, samen met de betrokken hoptelers en de begeleidende instanties, dan ook vragende partij om hier de nodige Vlaamse reglementering rond te voorzien onder de vorm van een besluit van de Vlaamse Raad.  Zo kan de officiële certifiëring in Vlaanderen gebeuren, wat een noodzaak is voor de ontwikkeling en verdere commercialisering van streekeigen hopvariëteiten. 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en eerste schepen in Poperinge, vroeg de minister van Landbouw Hilde Crevits tijdens een onlinevergadering van de commissie landbouw, hoe ze tegenover de vraag uit de sector stond en wat haar plannen hieromtrent zijn.

Het gebeurt niet vaak dat de sector zelf om bijkomende reglementering vraagt, natuurlijk. Maar dit is wel een logische vraag. De minister beloofde deze vraag dan ook te bestuderen en alle pro's en contra's voor een regelgeving, eerst goed afwegen. 'We moeten dat heel doordacht doen en de commerciële meerwaarde afwegen tegenover die van gecertifieerde kwaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat we Vlaamse hoptelers verplichten om met een officieel certificaat te werken, terwijl we hen zo met een concurrentienadeel tegenover hun collega's in andere Europese landen zou opzadelen,' besloot de minister.

Binnenkort mag de sector in elk geval een uitnodiging tot overleg ontvangen.

Nieuws

Belangrijke stap voorwaarts in bouw nieuwe Kunstacademie en cultuurzaal: akkoord met bouwpartners

Er is een akkoord met de groep bouwpartners (het ‘consortium’) die straks de nieuwe Kunstacademie van Poperinge op de Vroonhofsite zullen bouwen. De Vlaamse regering maakte een overeenkomst met het consortium ‘Schoolkracht’, een groep bouwpartners die, verspreid over Vlaanderen, 27 scholen zullen bouwen volgens de formule DBFM (‘Design, Build, Finance, Maintain’- Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). ‘Ik ben bijzonder tevreden dat mijn inspanningen om dit subsidiedossier rond te krijgen, beloond werden en we nu een volgende fase kunnen beginnen,’ zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur in Poperinge.

Jeugdverenigingen zetten zich in voor pleegkinderen

Poperinge wil zich als pleegzorgstad engageren om pleegkinderen meer te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. De stad stelde samen met verschillende lokale jeugdbewegingen een charter op, om te tonen dat elk kind welkom is, ook als het maar een korte periode aanwezig is.

Kunstenfestival Watou gaat van start op 6 juli!

In Watou gaat dit weekend voor 43ste keer het kunsten- en poëziefestival van start.

De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. Focus-WTV maakt er deze mooie reportage over.

Klik hier voor de reportage!