Nieuw subsidiereglement voor jeug-, sport- en cultuurverenigingen wordt bijgestuurd

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In oktober 2021 keurde de gemeenteraad na een lang participatietraject een nieuw reglement goed voor de subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. De eerste subsidieronde maakte duidelijk dat het nieuwe reglement een uitstekende basis is, mits een aantal bijsturingen.

Het nieuwe reglement moest de planlast voor zowel verenigingen als voor de betrokken stadsdiensten verlagen. Een ander uitgangspunt was een duidelijke verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit bij het beoordelen van activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies.

Na een eerste subsidieronde in het werkjaar van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, bleek dat er inderdaad een duidelijke tijdwinst is voor alle partijen bij het behandelen van de dossiers. Verenigingen worden ook gestimuleerd om meer in te zetten op kwaliteit. Alleen is er soms een te groot verschil tussen de uitbetaalde subsidies nu en vroeger, volgens het oude reglement. Vooral voor enkele sportverenigingen is de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit niet in balans.

Kleine aanpassingen

Daarom worden enkele aanpassingen doorgevoerd. Voor de algemene subsidies krijgen verenigingen met veel leden een hoger subsidiebedrag. Er wordt meer ingezet op inclusieve werking en enkele toneelverenigingen en competitiesportclubs krijgen een lager basisbedrag.

Voor de specifieke, of plussubsidies, zijn er bij jeugd en cultuur kleine aanpassingen. Jeugdverenigingen met veel activiteiten krijgen een hoger bedrag en er wordt extra ingezet op vorming. Cultuurverenigingen krijgen voortaan ook subsidies voor tentoonstellingen, er is extra inzet op jeugdwerking en lagere inzet op activiteiten met een externe begeleiding. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen opvoeringen met meer of minder dan dertig leden.

Plussubsidies sport

De plussubsidies voor sportverenigingen werden volledig herwerkt. De kwalitatieve en kwantitatieve criteria om een subsidie toe te kennen komen tot een 60-40 verhouding in plaats van de huidige 2-98. Verenigingen die de kwaliteit van hun werking verhogen worden zo beloond. De berekening wordt ook transparanter, zodat verenigingen bij hun aanvraag al een idee hebben van het bedrag waar ze recht op hebben.

De kwaliteit van activiteiten wordt beoordeeld op basis van het diploma van de sporttechnische begeleiders en het aantal  uren begeleiding. Die beoordeling is aangepast volgens leeftijdsgroep. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met bijscholingen die de vereniging volgt of organiseert, sportkampen, extra gratis sportactiviteiten voor leden en de aanwezigheid van gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren.

De kwantiteit wordt beoordeeld op basis van het aantal uren georganiseerd aanbod. Hier wordt ook een onderscheid tussen de leeftijdsgroepen gemaakt. Wedstrijden wegen zwaarder door dan trainingen en de jeugdwerking weegt zwaarder door dan volwassenenwerking.

Het nieuwe reglement is al van toepassing voor de dossiers voor het werkjaar 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Verenigingen kunnen hun aanvraag nog tot 1 oktober 2023 indienen.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.