Nieuw subsidiereglement voor jeug-, sport- en cultuurverenigingen wordt bijgestuurd

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In oktober 2021 keurde de gemeenteraad na een lang participatietraject een nieuw reglement goed voor de subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. De eerste subsidieronde maakte duidelijk dat het nieuwe reglement een uitstekende basis is, mits een aantal bijsturingen.

Het nieuwe reglement moest de planlast voor zowel verenigingen als voor de betrokken stadsdiensten verlagen. Een ander uitgangspunt was een duidelijke verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit bij het beoordelen van activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies.

Na een eerste subsidieronde in het werkjaar van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, bleek dat er inderdaad een duidelijke tijdwinst is voor alle partijen bij het behandelen van de dossiers. Verenigingen worden ook gestimuleerd om meer in te zetten op kwaliteit. Alleen is er soms een te groot verschil tussen de uitbetaalde subsidies nu en vroeger, volgens het oude reglement. Vooral voor enkele sportverenigingen is de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit niet in balans.

Kleine aanpassingen

Daarom worden enkele aanpassingen doorgevoerd. Voor de algemene subsidies krijgen verenigingen met veel leden een hoger subsidiebedrag. Er wordt meer ingezet op inclusieve werking en enkele toneelverenigingen en competitiesportclubs krijgen een lager basisbedrag.

Voor de specifieke, of plussubsidies, zijn er bij jeugd en cultuur kleine aanpassingen. Jeugdverenigingen met veel activiteiten krijgen een hoger bedrag en er wordt extra ingezet op vorming. Cultuurverenigingen krijgen voortaan ook subsidies voor tentoonstellingen, er is extra inzet op jeugdwerking en lagere inzet op activiteiten met een externe begeleiding. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen opvoeringen met meer of minder dan dertig leden.

Plussubsidies sport

De plussubsidies voor sportverenigingen werden volledig herwerkt. De kwalitatieve en kwantitatieve criteria om een subsidie toe te kennen komen tot een 60-40 verhouding in plaats van de huidige 2-98. Verenigingen die de kwaliteit van hun werking verhogen worden zo beloond. De berekening wordt ook transparanter, zodat verenigingen bij hun aanvraag al een idee hebben van het bedrag waar ze recht op hebben.

De kwaliteit van activiteiten wordt beoordeeld op basis van het diploma van de sporttechnische begeleiders en het aantal  uren begeleiding. Die beoordeling is aangepast volgens leeftijdsgroep. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met bijscholingen die de vereniging volgt of organiseert, sportkampen, extra gratis sportactiviteiten voor leden en de aanwezigheid van gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren.

De kwantiteit wordt beoordeeld op basis van het aantal uren georganiseerd aanbod. Hier wordt ook een onderscheid tussen de leeftijdsgroepen gemaakt. Wedstrijden wegen zwaarder door dan trainingen en de jeugdwerking weegt zwaarder door dan volwassenenwerking.

Het nieuwe reglement is al van toepassing voor de dossiers voor het werkjaar 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Verenigingen kunnen hun aanvraag nog tot 1 oktober 2023 indienen.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.