Officiële certificering opent grenzen voor Vlaamse hoptelers

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vlaanderen werkt aan regels om het plantmateriaal voor hop officieel te kunnen certificeren en het plantmateriaal voortaan te kunnen voorzien van een plantenpaspoort. Dat heeft minister van Landbouw Jo Brouns geantwoord op een vraag van Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge. Dit verzekert kwaliteitsvol materiaal dat Vlaams hoptelers ook binnen de EU verder kunnen commercialiseren.

“Onze hoptelers zijn al langer bezig met een eigen veredelingsprogramma. Poperinge is het Belgisch epicentrum van de hop. Samen met de hoptelers, de begeleidende instanties en de stad Poperinge werken we al vele jaren aan een toekomstgerichte en stevige positie op de internationale hopmarkt”, weet Vandromme. “Daarenboven moet het plantmateriaal van hop voorzien zijn van een plantenpaspoort om de Belgische maar ook de Europese markt op te kunnen gaan.” Het certificeringssysteem dat nu in het leven geroepen wordt, garandeert daarnaast ook de rasechtheid en algemene kwaliteit van het materiaal.

Samen met een aantal copromotoren, zoals o.a. Inagro en het ILVO, richtte de stad een eigen veredelingsprogramma op en liep via het Europees subsidieprogramma Leader een projectdossier ‘HopBel- ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten’.

“Hop is een paspoortplichtige plant maar buiten deze verplichting bestaat er toch geen bijkomend regelgevend kader voor de handel en productie ervan voor op Europees niveau omdat het te veel een nichemarkt is”, antwoordde minister Jo Brouns in de commissie Landbouw, “Op vraag van de sector gaat Vlaanderen daarom zelf initiatieven nemen, zodat afnemers garanties hebben op vlak van herkomst en de afwezigheid van ziekten bijvoorbeeld. Het gebeurt niet vaak dat ondernemers zélf naar extra reglementering vragen, maar in deze kwestie is dit van groot belang om mee te kunnen spelen op de Europese markt. We werken hier graag aan mee.”

Brouns brengt het kader vrijdag naar de Vlaamse Regering.  “Zo kan de officiële certificering voortaan in Vlaanderen gebeuren, wat een noodzaak is voor de ontwikkeling van de verdere commercialisering van streekeigen hopvariëteiten”, besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.