Situatie kerncentrale Gravelines: snelle en open communicatie over veiligheidssituatie is noodzakelijk!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

CD&V-volksvertegenwoordigers Loes Vandromme (Vlaams Parlement) en Bercy Slegers (Kamer van Volksvertegenwoordigers) pleitten voor een snelle en open communicatie rond de veiligheidsrisico’s met betrekking tot de kerncentrale van Gravelines langs de Noord-Franse kust. In West-Vlaanderen is hier de laatste weken onrust over ontstaan.

In een rapport van de Franse nucleaire waakhond ASN werd de uitbater van de kerncentrale van Gravelines in gebreke werd gesteld omdat de externe veiligheid, in geval van een explosie in een van de reactoren, onvoldoende gegarandeerd zou zijn. Naar aanleiding van dit bericht ontstond in West-Vlaanderen wel wat bezorgdheid.

Zowel Loes Vandromme als Bercy Slegers trokken in respectievelijk het Vlaams en het Federaal parlement aan de alarmbel.

De kerncentrale ligt immers maar op 30 km van De Panne en de wind stopt natuurlijk niet aan de grens. Bij een eventuele nucleaire ramp, moeten we snel kunnen reageren,” zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme. “Een duidelijke en open communicatie tussen de Franse en Belgische overheid en de bevoegde diensten is daarbij cruciaal, maar ook de doorstroom van die informatie naar de West-Vlaamse gemeentes is noodzakelijk.”

In de commissie Binnenlandse Zaken stelt Kamerlid Bercy Slegers volgende week een parlementaire vraag aan minister De Crem. “De uitbater van de kerncentrale krijgt tot 31 oktober de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de externe veiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat we dit vanuit België ook blijven opvolgen,” vindt Bercy Slegers. “Lokale besturen moeten ook voldoende op de hoogte zijn van het crisisplan bij een eventueel rampscenario, zodat ze zich kunnen voorbereiden door bijvoorbeeld jodiumpillen te voorzien.”

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.