Soroptimisten steunen pamperbank Poperinge

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Huis van het Kind Poperinge-Vleteren zorgt er met de pamperbank voor dat gezinnen met financiële moeilijkheden voordelig luiers kunnen kopen. De pamperbank kreeg 1000 euro van serviceclub Soroptimist.

Baby’s en peuters hebben gemiddeld 6 luiers per dag nodig. Dat zijn 2100 luiers per jaar. Gemiddeld kost een luier 20 cent, ofwel 420 euro per jaar.
Voor gezinnen met financiële problemen is dit een grote kost, maar toch noodzakelijk.
Gezinnen met een verwijsbrief van Kind en Gezin of het OCMW kunnen bij de pamperbank maandelijks een pakketje van 25 luiers kopen voor 1 euro. Momenteel maken 40 gezinnen hier gebruik van voor 55 kinderen in totaal.
De pamperbank krijgt heel veel vragen, maar hangt af van schenkingen. Vaak moeten ze mensen teleurstellen omdat ze de juiste maat niet in voorraad hebben. Om aan alle vragen te voldoen, zouden ze maandelijks voor 200 euro luiers moeten aankopen.


Duwtje in de rug


Soroptimist International club Ieper maakt deel uit van een internationale serviceclub. Professioneel actieve vrouwen werken zowel lokaal als internationaal samen om rechten en levensomstandigheden te verbeteren. De club is het project van de pamperbank zeer genegen en schenkt 1000 euro voor de aankoop van luiers.
Schepen Loes Vandromme: “Het Huis van de Kind in Poperinge heeft een heel uitgebreide werking. We zijn er voor alle gezinnen, maar zeker ook voor de meest kwetsbare. De ruilwinkel is een schoolvoorbeeld van hoe we alle lagen van de bevolking kunnen bereiken: van zeer kwetsbare gezinnen tot mensen die heel bewust op zoek gaan naar hoe ze duurzaam kunnen omgaan met spullen. Voor wie het moeilijk heeft voorzien we een extra duwtje in de rug: de pamperbank is daar één voorbeeld van. We zijn de dames van de Soroptimisten heel erg dankbaar voor de financiële steun aan de pamperbank! Zij maken het verschil in deze werking.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.