Straks meer snelheidscamera's en trajectcontroles op West-Vlaamse wegen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In vergelijking met de voorbije jaren, wordt dit jaar flink meer geïnvesteerd in snelheidsremmende maatregelen op West-Vlaamse wegen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij de minister van mobiliteit. ‘Zoals in het regeerakkoord afgesproken zetten we deze legislatuur vooral in op het installeren van meer trajectcontroles,’ stelt haar collega Martine Fournier die de commissie mobiliteit opvolgt. Al is wat de trajectcontroles betreft nog een betere afstemming met lokale besturen en de federale overheid nodig.

Overdreven of onaangepaste snelheid blijkt de grootste oorzaak van verkeersongevallen waarbij zwaargewonden of dodelijke slachtoffers vallen. 1 op 3 verkeerongevallen met dodelijke slachtoffers is te wijten aan overdreven snelheid.

Communicatie, educatie en sensibilisering zijn zeer belangrijk, maar met meer dan 3 miljoen vastgestelde verkeersinbreuken per jaar in Vlaanderen, blijft handhaving – in samenwerking met lokale besturen en in combinatie met een aangepaste infrastructuur – nog steeds een belangrijke én noodzakelijke pijler in het verkeersveiligheidsbeleid.

 

Flitspalen

In de afgelopen 3 jaar kwam er 1 flitspaal bij in Zeebrugge. Dit jaar nog investeert de minister in 5 extra flitspalen: 2 snelheidscamera’s in Menen en Wervik en 3 roodlichtcamera’s in Oostende en Roeselare (2).

Er staan ondertussen 201 flitspalen in eigendom van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) in West-Vlaanderen. 176 zijn daarvan ook actief en kunnen door de politie gebruikt worden.

Enkele voorbeelden:

PZ Brugge heeft 36 flitspalen op haar grondgebied. 5 daarvan zijn uit dienst.

PZ Arro Ieper heeft 25 flitspalen op haar grondgebied. Daarvan zijn er 5 uit dienst.

PZ Oostende telt 21 flitspalen die allemaal actief zijn.

PZ Vlas telt ook 21 flitspalen. 3 ervan zijn niet actief.

PZ RIHO telt 20 flitspalen die allemaal actief zijn.

 

Verkeersmonitorende camera’s

West-Vlaanderen telt ook 66 verkeersmonitorende camera’s waarvan er 65 in werking zijn. Deze camera’s bevinden zich langs de snelwegen: 28 langs de E40, 11 langs de E17, 19 langs de E403, 6 langs de N31 in Brugge en 2 langs de A19.

 

Trajectcontroles

Vlaanderen kiest al enkele jaren steeds meer voor trajectcontroles in plaats van gewone flitspalen. Trajectcontroles worden immers gezien als efficiënter omdat ze toelaten de gemiddelde snelheid over een langer traject te controleren

Sinds 2018 werden 13 trajectcontroles door AWV geïnstalleerd in West-Vlaanderen. 10 trajectcontroles zijn momenteel in opbouw.  En er staan nog eens 21 trajectcontroles in voorbereiding om geïnstalleerd te worden in West-Vlaanderen.

‘De inplanting van de trajectcontroles kan alleen in samenspraak met lokale besturen. Zij weten best welke locaties het meest aangewezen zijn,’ vindt Loes Vandromme.

‘En om een duurzaam effect te hebben, moeten de trajectcontroles natuurlijk ook werken,’ stelt Martine Fournier. Daar knelde het schoentje de voorbije jaren echter. Veel trajectcontroles waren niet operationeel omdat er een probleem was met de aansluiting op de nationale databank, het AMS-systeem of het ANPR Management Systeem. ‘Dat aansluitingsprobleem lijkt nu grotendeels van de baan. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Niet alleen de koppeling met AMS is essentieel, maar ook de verwerking door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) is een essentiële schakel in het handhavingsbeleid,’ stellen beide parlementsleden. Daarom zullen ze er bij hun federale collega’s en de bevoegde minister op aandringen om de verwerkingscapaciteit van de boetes te verhogen.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.