Taskforce Wateroverlast Westhoek: cd&v wil geen loze beloftes

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Naar aanleiding van de grote wateroverlast in het Ijzerbekken gaf de Vlaamse overheid de opdracht aan een taskforce om aanbevelingen uit te werken zodat dergelijke rampen in de toekomst kunnen voorkomen worden. Het rapport van de expteren is nu klaar en resulteert in een plan van aanpak met maatregelen op korte en op langere termijn. Vanuit de Westhoek reageert cd&v tevreden over de vele stappen die ondertussen gezet zijn. Anderzijds kosten de voorgestelde maatregelen uiteraard geld. ‘Op korte termijn lijkt een budget van ca. 68 miljoen euro nodig om extra te kunnen investeren in mensen en middelen,’ weet Vlaams Parlementslid en eerste schepen van Poperinge Loes Vandromme. Deze budgetten zijn te spreiden over 2024 en 2025, maar zijn wel degelijk nodig om snel en doortastend te kunnen schakelen op korte termijn. Samen met de cd&v-burgemeesters Laridon, Dejaegher, Morlion, Vandromme en Vandenbroucke vraagt Vandromme uitdrukkelijk dat de Vlaamse regering hier de nodige middelen en capaciteit voor zal vrijmaken.

November 2023 gaat de geschiedenisboeken in als een zeer natte maand met grote overstromingen in de Westhoek. Vele ministers trokken hun laarzen aan om zich ter plaatse van de toestand te vergewissen. Cd&v-burgemeesters van de Westhoekgemeentes, Lies Laridon, Christof Dejaegher, Lode Morlion, Jeroen Vandromme en Geert Vandenbroucke en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (tevens schepen in stad Poperinge), ontvingen de ministers van de verschillende regeringen met open armen. Zelfs de Koning stak ons allen een hart onder de riem. Allen beloofden ze hun best te doen om te voorkomen dat dit nogmaals zou kunnen gebeuren.

De provincie West-Vlaanderen maakte ondertussen 5 miljoen euro vrij om maatregelen te nemen om de wateroverlast aan te pakken.

Een maand geleden vroeg de Vlaamse overheid aan een taskforce, een groep experten, om aanbevelingen uit te werken om wateroverlast in de Westhoek te voorkomen.

 

Rapport met te nemen maatregelen

De Taskforce hield hierbij rekening met de eigenheid van het gebied, maar maakte ook de koppeling van een brongerichte aanpak en de nood aan droogtebeheer, omdat wateroverlast en droogte nu éénmaal met elkaar zijn verbonden.

Het rapport is nu klaar en resulteert in een plan van aanpak zowel op korte als op langere termijn.

Volgende korte-termijnmaatregelen komen prioritair naar voor:

Stroomopwaarts bufferen en vertraagd afvoeren

Aanleggen en inrichten van nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s)

Beschermen van kritische infrastructuur (o.a. dorpskernen, industrie, elektriciteitsvoorzieningen, …)

door aanleg van lokale dijklichamen, bijvoorbeeld in Roesbrugge en Stavele

Structureel onderhoud van alle waterlopen verhogen

Dynamisch peilbeheer

Verzekeren en optimaliseren van de afwateringscapaciteit, o.a. via Lo-kanaal en de IJzer vanuit Diksmuide naar Nieuwpoort.

Verzekeren van voldoende uitwatering naar zee op diverse locaties zowel gravitair als getij-onafhankelijk.

Opstart traject opmaak plan “Ruimte voor water IJzervallei”

Grensoverschrijdende samenwerking versterken

 

Voor de aanpak op langere termijn, adviseert de taskforce de opmaak van een geïntegreerd

en actiegericht meerjarenprogramma. Dat garandeert dat de Westhoek ook in de toekomst,

rekening houdend met de klimaatscenario’s, voldoende weerbaar blijft tegen de toenemende

frequentie en intensiteit aan extreme weersomstandigheden. Op die manier kan structureel en

geïntegreerd verder worden gewerkt aan waterzekerheid in het IJzerbekken.

 

Boter bij de vis

Cd&v reageert vanuit de Westhoek tevreden voor de vele stappen die ondertussen gezet werden.

De voorgestelde maatregelen kosten uiteraard geld. Op korte termijn is een budget van 68 miljoen euro nodig om extra te kunnen investeren in mensen en middelen. Deze budgetten zijn te spreiden over 2024 en 2025, maar zijn wel degelijk nodig om snel en doortastend te kunnen schakelen op korte termijn.

De burgemeesters en het parlementslid vragen de Vlaamse regering uitdrukkelijk om de nodige middelen en capaciteit hiervoor vrij te maken.

“We zagen veel ministers met hun laarzen aan toen het water op het hoogst stond, maar we hopen dat er nu geen loze beloftes werden gemaakt. Er nu ook effectief middelen naast dit rapport gelegd worden,” zegt Loes Vandromme.

“We mogen nu niet talmen, want het water blijft hoog staan. Het gevaar is helemaal niet geweken. We zijn nog aan het begin van de winter en het water in het Blankaartgebied staat vandaag nog op 3.5 meter. Het blijft bang afwachten naar wat er nog komt: de urgentie is er nog steeds,” weet Lies Laridon. “Ook een versnelling van de budgetten voor de afwerking van de ring in Diksmuide en de nieuwe brug over de Ijzer kan in het dossier van de wateroverlast een belangrijke bijdrage leveren,” zegt de burgemeester. “De Hogebrug in het centrum van Diksmuide is van primordiaal belang: mocht er een probleem geweest zijn met deze brug, dan is er een omleiding van 20 tot 30 km nodig om vanuit Diksmuide richting kust en omgekeerd te rijden.”

“Onze brandweer- en hulpdiensten leverden uitstekend werk. Diezelfde daadkracht verwachten we nu van de Vlaamse Overheid,” vult Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge aan. “We konden rekenen op de perfecte terreinkennis en hands-on-mentaliteit van onze mensen ter plaatse. Diezelfde grondige terreinkennis zal in de toekomst ook belangrijk zijn om bijvoorbeeld bufferbekkens of dijken aan te leggen. We rekenen er op dat onze eigen experten ook betrokken zullen worden in de toekomstige plannen van onze Vlaamse regering.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.