Vier extra OverKophuizen in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk wordt heel binnenkort van start gegaan met een OverKophuis: een pleisterplaats voor jongeren waar in een ongedwongen sfeer ook hulp geboden wordt op vlak van mentaal welzijn. Tot nu toe waren er slechts 5 dergelijke initiatieven voor jongeren in Vlaanderen waaronder 1 in West-Vlaanderen (Oostende). Minister Beke trekt nu extra budget uit om nog 25 nieuwe OverKopHuizen te organiseren. Ook in Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk komt er nu een OverKophuis.

Een OverKop-huis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden en men sneller kan inzetten op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben.

‘De nood om te luisteren naar jongeren en in te zetten op hun mentaal welbevinden is ontzettend nodig,’ benadrukt Loes Vandromme Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V.  ‘Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. Bovendien is de juiste hulpverlening vaak niet nabij én overbevraagd. Zeker in onze streek vormt dat een reële drempel om hulp in te schakelen.

Vindplaats wordt werkplaats

OverKop nestelt zich op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Actoren in geestelijke gezondheidszorg en brede jeugdzorg krijgen in deze OverKophuizen een hele mooie kans om van deze ‘vindplaatsen’ voor jongeren ook hun ‘werkplaatsen’ te maken.

‘In een OverKophuis vinden jongeren een veilige plek, waar ze zichzelf kunnen zijn met al hun krachten en kwetsbaarheden. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer jongeren signalen geven dat ze het moeilijk hebben.

Van start in Poperinge en Ieper

Van bij de start slaan beide stadsbesturen de handen in elkaar om een fysiek huis in centrum Poperinge en een fysiek huis in centrum Ieper, dicht bij de clusters rond het secundair onderwijs en waar de jongeren sowieso in de buurt zijn buiten de schooluren, uit te bouwen. ‘Op die manier zijn we dicht bij waar jongeren komen en kunnen we het aanbod afstemmen op de noden van de stad/regio,’ licht Loes Vandromme toe. ‘We vertrekken ook telkens vanuit één fysiek vertrouwd persoon die, samen met de jongeren, de draaischijf in het huis wordt. Rond een laagdrempelig aanbod wordt dan een netwerk  van professionele partners opgericht, die acties op maat uitwerkt.’

Tegen het einde van de zomervakantie zou het OverKophuis in Poperinge en Ieper operationeel moeten zijn.

 

4 extra OverKophuizen voor West-Vlaanderen

De Vlaamse overheid voorziet 100.000 euro per jaar voor de regionale OverKop-werkingen. Het budget is voorzien voor de lange termijn, maar wordt in een eerste fase voor 3 jaar toegekend. Na een positieve evaluatie kunnen de OverKop-huizen rekenen op een recurrente subsidie vanaf 2024.

In Oostende was er eerder als een OverKophuis actief. Voor West-Vlaanderen komen er extra initiatieven in Kortrijk, Menen, Ieper en Poperinge.

‘Dit initiatief is meer dan welkom in onze streek: we pakken deze kans met beide handen!,’ besluit schepen Loes Vandromme.

Nieuws

Bezoek de archeologische werf op de Vroonhofsite

De komende maanden wordt de Vroonhofsite archeologisch onderzocht. Op vrijdag 24 mei kan je de werf bezoeken tijdens het publieksmoment 'Vroonhof: verrassend verleden'. De archeologen van het bedrijf Ruben Willaert nemen je mee en vertellen je alles over de verwachtingen in het oudste hart van de stad en hoe ze te werk zullen gaan.

Je hoeft niet in te schrijven. De rondleidingen starten om 13 u., om 14 u., om 15 u. en om 16 u.

Zorg voor stevig schoeisel.

Project 'Boterhamsters' zorgt voor gezonde brooddozen in VABI Roeselare

Sinds januari 2024 slaan beweging.net West-Vlaanderen, Gezonde Buurt (CM-zone Midden-West-Vlaanderen) en Kotee (Thuiszorgdienst Motena) de handen in elkaar omtrent de lege brooddoos-problematiek, gericht naar middelbare scholieren. Via steun van de stad Roeselare (Elk Telt-subsidies) kregen Hanne Lewyllie (Gezonde Buurt) en Jasminka Poppe (beweging.net) de mogelijkheid om een proefproject op te starten in VABI, scholengroep Sint-Michiel. Vandaag wordt de 500e brooddoos gesmeerd en wordt het project nog eens extra in de kijker gezet.

 

Eindtermen lager onderwijs worden op de lange baan geschoven