Vier extra OverKophuizen in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk wordt heel binnenkort van start gegaan met een OverKophuis: een pleisterplaats voor jongeren waar in een ongedwongen sfeer ook hulp geboden wordt op vlak van mentaal welzijn. Tot nu toe waren er slechts 5 dergelijke initiatieven voor jongeren in Vlaanderen waaronder 1 in West-Vlaanderen (Oostende). Minister Beke trekt nu extra budget uit om nog 25 nieuwe OverKopHuizen te organiseren. Ook in Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk komt er nu een OverKophuis.

Een OverKop-huis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden en men sneller kan inzetten op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben.

‘De nood om te luisteren naar jongeren en in te zetten op hun mentaal welbevinden is ontzettend nodig,’ benadrukt Loes Vandromme Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V.  ‘Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. Bovendien is de juiste hulpverlening vaak niet nabij én overbevraagd. Zeker in onze streek vormt dat een reële drempel om hulp in te schakelen.

Vindplaats wordt werkplaats

OverKop nestelt zich op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. Actoren in geestelijke gezondheidszorg en brede jeugdzorg krijgen in deze OverKophuizen een hele mooie kans om van deze ‘vindplaatsen’ voor jongeren ook hun ‘werkplaatsen’ te maken.

‘In een OverKophuis vinden jongeren een veilige plek, waar ze zichzelf kunnen zijn met al hun krachten en kwetsbaarheden. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer jongeren signalen geven dat ze het moeilijk hebben.

Van start in Poperinge en Ieper

Van bij de start slaan beide stadsbesturen de handen in elkaar om een fysiek huis in centrum Poperinge en een fysiek huis in centrum Ieper, dicht bij de clusters rond het secundair onderwijs en waar de jongeren sowieso in de buurt zijn buiten de schooluren, uit te bouwen. ‘Op die manier zijn we dicht bij waar jongeren komen en kunnen we het aanbod afstemmen op de noden van de stad/regio,’ licht Loes Vandromme toe. ‘We vertrekken ook telkens vanuit één fysiek vertrouwd persoon die, samen met de jongeren, de draaischijf in het huis wordt. Rond een laagdrempelig aanbod wordt dan een netwerk  van professionele partners opgericht, die acties op maat uitwerkt.’

Tegen het einde van de zomervakantie zou het OverKophuis in Poperinge en Ieper operationeel moeten zijn.

 

4 extra OverKophuizen voor West-Vlaanderen

De Vlaamse overheid voorziet 100.000 euro per jaar voor de regionale OverKop-werkingen. Het budget is voorzien voor de lange termijn, maar wordt in een eerste fase voor 3 jaar toegekend. Na een positieve evaluatie kunnen de OverKop-huizen rekenen op een recurrente subsidie vanaf 2024.

In Oostende was er eerder als een OverKophuis actief. Voor West-Vlaanderen komen er extra initiatieven in Kortrijk, Menen, Ieper en Poperinge.

‘Dit initiatief is meer dan welkom in onze streek: we pakken deze kans met beide handen!,’ besluit schepen Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.