Vrijwilligers pakken onderhoud jaagpad langs de Ijzer in eigen handen. Is onderhoud jaagpad geen prioriteit voor ANB?

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Het dossier over het onderhoud en herstel van het jaagpad langs de Yzer tussen Roesbrugge en Stavele sleept al lange tijd aan. Ondertussen is het jaagpad volledig overwoekerd geraakt. Het is er levensgevaarlijk voor fietsers maar ook te voet is er geen doorkomen aan. Deze week namen vrijwilligers zelf initiatief: met enkele maaimachines en haagscharen in de aanslag maakten ze de doorgang voor voetgangers weer mogelijk. Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme (cd&v) kaartte de problematiek van de erbarmelijke staat van het pad en de lange procedureslag al verschillende keren aan bij de bevoegde ministers: ‘Het initiatief van deze vrijwilligers is absoluut hartverwarmend, maar eigenlijk faalt de verantwoordelijke overheid hier. Nochtans is het duidelijk: het groenbeheer langs het pad is een taak van de Vlaamse Waterweg’, zegt de politica. ‘Ondertussen werd de omgevingsvergunning voor de grondige heraanleg van het jaagpad geweigerd waardoor het dossier moet worden herwerkt. Ik roep daarom ook alle betrokkenen op hun verantwoordelijkheid op te nemen en snel tot een consensus te komen zodat het jaagpad het elan krijgt dat het verdient.’

Erbarmelijke toestand

Het jaagpad langs de Yzer tussen Roesbrugge en Alveringem loopt langs een prachtig stukje open ruimte in de Broeken. Al vele jaren is het pad echter verwaarloosd: het wegdek is beschadigd, verschillende bruggetjes zijn vernield en er wordt geen groenbeheer toegepast. Verschillende overheden schuiven de verantwoordelijkheid naar elkaar door. ‘In 2020 kwam er schot in de zaak’, weet Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme. ‘Toen werd er een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse Waterweg en de Provincie West-Vlaanderen om het wegdek en de 11 bruggetjes langs dit traject te vernieuwen. De Vlaamse Waterweg maakte ondertussen ook de nodige plannen op, maar de omgevingsvergunning werd recent geweigerd. ‘Het dossier moet dus herwerkt en bijgestuurd worden,’ weet Loes Vandromme.

Terwijl de administratieve procedure nu nog maar eens verlengd wordt, blijft de situatie op het terrein erbarmelijk. Onlangs namen vrijwilligers het initiatief om het pad met eigen maaimachines en haagscharen weer toegankelijk te maken.

‘Op heden is het groenbeheer langs het jaagpad de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Waterweg, maar in de praktijk is er van enig beheer al verschillende jaren geen sprake. De voorbije jaren werd er wel geremedieerd na klachten. Ik kan alleen maar concluderen dat het onderhoud van het jaagpad blijkbaar geen prioriteit is, ‘zegt Vandromme.

Een nieuwe vergunningsaanvraag wordt in het najaar ingediend. Na de heraanleg zal de Vlaamse Waterweg het beheer (ook het groenbeheer) overlaten aan de Provincie West-Vlaanderen. Zo kan het pad ook opgenomen worden in het zogenaamde ‘blauwgroene wandel- en fietsnetwerk. In tussentijd doet het parlementslid een oproep aan alle verantwoordelijke overheden om tot aan die overname toch de nodige verantwoordelijkheid te nemen en het pad toegankelijk te houden.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.