Wateroverlast in de Westhoek: Loes Vandromme roept minister tot de orde

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Het zijn bange dagen en uren voor de Westhoekbewoners. De aanhoudende regen op een verzadigde ondergrond, de slechte weersvoorspellingen met veel regen voor Noord-Frankrijk houden onze mensen wakker. Het gevaar is nog lang niet geweken. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement greep Loes Vandromme de kans om de minister rechtstreeks aan te spreken over de huidige toestand die wellicht had kunnen vermeden worden...

'De bewoners van de dorpen in het IJzerbekken voelen zich vergeten en ik herken dat gevoel,' zei Vandromme tijdens de plenaire vergadering van 8 november 2023. Het onderhoud van het IJzerbekken wordt stiefmoederlijk behandeld. Het IJzerbekken is met 120 km aan waterwegen het grootste waterbekken in Vlaanderen. Er zijn dringend extra middelen nodig voor grondige baggerwerken en het verhogen van buffercapaciteit in de IJzer. In haar antwoord verwees de bevoegde minister naar recente investeringen aan de Ganzepoot in Nieuwpoort, de stuwen aan de Fintele en de recent opgestarte baggerwerken in het kanaal Ieper-Ijzer. 'Het is heel jammer te moeten vaststellen dat de aandacht wegblijft voor de meer stroomopwaartse dorpen met de grootste problemen.'

Op de vraag naar meer afstemming met de Franse autoriteiten wijst de minister dan weer op een overleg rond het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Ook hier gaat ze voorbij aan het probleem rond de grens met Frankrijk in Poperinge en Alveringem.

De minister beloofde wel langs te komen om de situatie ter plaatse te bespreken.

 

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.