Zevenentwintig Poperingenaren minder dan vorig jaar

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Op 31 december 2023 woonden er 19.911 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2022 (nl. 19.938) is het bevolkingscijfer gedaald met 27 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Natuurlijke bevolkingsaangroei of bevolkingsafname

Er werden in 2023 167 baby’s geboren. Dit zijn 33 geboorten minder dan in 2022. 216 inwoners zijn ons ontvallen. Dit zijn 31 overlijdens minder dan in 2022, maar er sterven dus meer Poperingenaren dat dat er geboortes zijn.

‘Wat betreft de zogenaamde natuurlijke bevolkingsgroei, merken we hier dus een negatief saldo op,’ weet schepen van burgerlijke stand Loes Vandromme. Sinds 2012 kent Poperinge een natuurlijke bevolkingsafname. In de laatste 10 jaar werden er jaarlijks gemiddeld 181 kindjes geboren, terwijl er gemiddeld 221 mensen stierven. ‘In dat opzicht is 2023 wel een atypisch jaar,’ zegt schepen Vandromme. ‘Er zijn in 2023 opvallend minder kinderen geboren maar ook minder mensen gestorven dan gemiddeld in de laatste 10 jaar. ‘

Migratie

In 2023 zijn er 22 personen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Dit is het 7de jaar op een rij dat het verschil tussen het aantal aankomsten en het aantal vertrekkers positief is. Hier zien we een belangrijk verschil met bijna 10 jaar geleden (in 20115) waar we in de migratiecijfers nog een verlies van 177 personen registreerden.

Schepen Loes Vandromme: ‘Als we de verdere analyse maken, merken we dat 83% van de vertrekkers uit Poperinge in West-Vlaanderen blijft wonen. 66% van het totaal aantal vertrekkers binnen België kiest een nieuwe woonplaats in de Westhoek. 85% van de nieuwe inwoners van Poperinge komt uit West-Vlaanderen. Uit de Westhoek verhuisden 67% van de nieuwe Poperingenaars. De regionale woningmarkt blijft dus een grote rol spelen.

‘Als besluit kunnen we dus stellend dat het verlies van het totaal aantal inwoners van Poperinge door de grote natuurlijke bevolkingsafname deels wordt goedgemaakt door een stijging van het aantal aangekomen personen ten opzichte van het aantal vertrekkers’, zegt schepen Vandromme.

En nog dit…

In 2023 werden er in Poperinge 60 huwelijken voltrokken (13 huwelijken minder in vergelijking met 2022). 56 maal werd een wettelijke samenwoning aangegaan (71 keer in 2022) en 11 keer werd die beëindigd (23 keer in 2022).

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.