5 miljoen extra voor West-Vlaamse universiteiten en hogescholen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme Vandromme

Deel dit artikel

Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering om een projectsubsidie van 5 miljoen euro toe te kennen aan de Provincie West-Vlaanderen voor de uitbreiding van het studieaanbod hoger onderwijs in technologische en economische domeinen.

‘Daarmee wordt het Vlaams regeerakkoord verder vorm gegeven. Daarin werd immers afgesproken om universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen te ondersteunen bij het inrichten van ma-na-ma’s en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten. Ook het universitaire aanbod van economische opleidingen in West-Vlaanderen kan vervolledigd worden,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist voor CD&V.

Concreet wordt een subsidie toegekend aan de Provincie West-Vlaanderen van maximaal 5 miljoen euro om de kosten te dekken die voortkomen uit de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van deze specifieke voortgezette opleidingen in de provincie West-Vlaanderen.

De ontwikkeling van nieuwe opleidingen vraagt telkens een grote inspanning van de hogeronderwijsinstellingen. Momenteel zijn er voor het hoger onderwijs evenwel geen middelen beschikbaar voor de voorbereiding, ontwikkeling en opstart van nieuwe opleidingen. In het huidige financieringsmechanisme hoger onderwijs worden master-na- masteropleidingen en postgraduaten ook niet gefinancierd. Met deze beslissing wordt dan ook geregeld dat de beschikbare middelen (5 miljoen euro) kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van de bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten.

‘We willen snel schakelen,’ gaat Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Onderwijs verder. ‘De Provincie West-Vlaanderen maakt nu samen met de betrokken universiteiten en hogescholen een gedetailleerd actieplan op met een concrete beschrijving van de geplande activiteiten en de bijhorende kostenraming. Dit actieplan moet tegen 1 april 2020 klaar zijn.’

 

Uiterlijk bij de start van het academiejaar 2022-2023 zouden de nieuwe opleidingen door de betrokken hogescholen en universiteiten in de provincie West-Vlaanderen aangeboden moeten kunnen worden.

Nieuws

Belangrijke stap voorwaarts in bouw nieuwe Kunstacademie en cultuurzaal: akkoord met bouwpartners

Er is een akkoord met de groep bouwpartners (het ‘consortium’) die straks de nieuwe Kunstacademie van Poperinge op de Vroonhofsite zullen bouwen. De Vlaamse regering maakte een overeenkomst met het consortium ‘Schoolkracht’, een groep bouwpartners die, verspreid over Vlaanderen, 27 scholen zullen bouwen volgens de formule DBFM (‘Design, Build, Finance, Maintain’- Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). ‘Ik ben bijzonder tevreden dat mijn inspanningen om dit subsidiedossier rond te krijgen, beloond werden en we nu een volgende fase kunnen beginnen,’ zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur in Poperinge.

Jeugdverenigingen zetten zich in voor pleegkinderen

Poperinge wil zich als pleegzorgstad engageren om pleegkinderen meer te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. De stad stelde samen met verschillende lokale jeugdbewegingen een charter op, om te tonen dat elk kind welkom is, ook als het maar een korte periode aanwezig is.

Kunstenfestival Watou gaat van start op 6 juli!

In Watou gaat dit weekend voor 43ste keer het kunsten- en poëziefestival van start.

De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. Focus-WTV maakt er deze mooie reportage over.

Klik hier voor de reportage!