5 miljoen extra voor West-Vlaamse universiteiten en hogescholen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering om een projectsubsidie van 5 miljoen euro toe te kennen aan de Provincie West-Vlaanderen voor de uitbreiding van het studieaanbod hoger onderwijs in technologische en economische domeinen.

‘Daarmee wordt het Vlaams regeerakkoord verder vorm gegeven. Daarin werd immers afgesproken om universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen te ondersteunen bij het inrichten van ma-na-ma’s en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten. Ook het universitaire aanbod van economische opleidingen in West-Vlaanderen kan vervolledigd worden,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist voor CD&V.

Concreet wordt een subsidie toegekend aan de Provincie West-Vlaanderen van maximaal 5 miljoen euro om de kosten te dekken die voortkomen uit de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van deze specifieke voortgezette opleidingen in de provincie West-Vlaanderen.

De ontwikkeling van nieuwe opleidingen vraagt telkens een grote inspanning van de hogeronderwijsinstellingen. Momenteel zijn er voor het hoger onderwijs evenwel geen middelen beschikbaar voor de voorbereiding, ontwikkeling en opstart van nieuwe opleidingen. In het huidige financieringsmechanisme hoger onderwijs worden master-na- masteropleidingen en postgraduaten ook niet gefinancierd. Met deze beslissing wordt dan ook geregeld dat de beschikbare middelen (5 miljoen euro) kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van de bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten.

‘We willen snel schakelen,’ gaat Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Onderwijs verder. ‘De Provincie West-Vlaanderen maakt nu samen met de betrokken universiteiten en hogescholen een gedetailleerd actieplan op met een concrete beschrijving van de geplande activiteiten en de bijhorende kostenraming. Dit actieplan moet tegen 1 april 2020 klaar zijn.’

 

Uiterlijk bij de start van het academiejaar 2022-2023 zouden de nieuwe opleidingen door de betrokken hogescholen en universiteiten in de provincie West-Vlaanderen aangeboden moeten kunnen worden.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.