Aandeel Westvlaamse meisjes in wetenschapsrichtingen stijgt

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In het secundair onderwijs daalt het aantal leerlingen in de exacte wetenschappelijke richtingen, maar het aandeel van de West-Vlaamse meisjes wordt er wel groter.

Vorig schooljaar kozen 3.244 West-Vlaamse vrouwelijke leerlingen uit de tweede en derde graad secundair ondewij voor een richting in de exacte wetenschappen. Dat is bijna tien procent minder dan tien jaar eerder. Toch wil dat niet zeggen dat het aandeel meisjes in dit soort richtingen afzwakt. In tegendeel: verhoudingsgewijs waren er in 2012 veertig procent van alle wetenschapsleerlingen meisjes, nu is dit al vierenveertig procent.

'Niet alleen voor het genderevenwicht moeten we streven naar meer vrouwen in de wetenschap, maar ook voor de veiligheid van de samenleving,' zo stelde de directeur van vzw A Seat At The Table. 'Medicatie wordt aangepast aan mannelijke lichamen, veiligheid van auto's wordt getest met mannelijke crashtest-dummy's...'

De Vlaamse overheid is zich al langer bewust van de daling van het aantal leerlingen in wetenschappelijke richtingen enerzijds en de steeds groter wordende vraag naar hooggeschoolde technici en wetenschappers op de arbeidsmarkt anderzijds. Om dat evenwicht weer te herstellen zijn er al heel wat inspanningen geleverd om de STEM-opleidingen meer in de kijker te zetten.

De Krant van West-Vlaanderen wijdde er dit artikel aan.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.