Al 112.000 werkende West-Vlamingen kregen hun jobbonus uitbetaald: goed voor 28 miljoen euro extra koopkracht!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin 2023 de jobbonus voor een eerste keer uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start. Ondertussen zijn er ruim 553.000 jobbonussen uitbetaald, goed voor meer dan 140 miljoen euro. ‘Meer specifiek gaat het in West-Vlaanderen over 112.000 West-Vlamingen die hun jobbonus al kregen. Dit stemt overeen met 28 miljoen euro extra koopkracht voor deze mensen,’ weet Vlaams Parlementslid voor cd&v Loes Vandromme.

Wie nog geen brief kreeg per post of in de eBox, wacht best af: de brieven worden nog verzonden tot midden januari.

“Het verschil tussen werken en niet werken is in dit land veel te klein. Mensen worden onvoldoende financieel gestimuleerd én beloond om aan de slag te gaan. Daarom hebben we er met de jobbonus voor gezorgd dat werkende Vlamingen met de laagste lonen een financieel duwtje in de rug krijgen,” zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

 “In West-Vlaanderen kregen 112.000 West-Vlamingen hun bonus al uitbetaald. Samen is dat 28 miljoen euro. De meeste rechthebbenden wonen in Brugge: bijna 18.000 Bruggelingen hebben recht op een jobbonus. In de centrumsteden Kortrijk, Oostende en Roeselare is dat telkens ongeveer 11.000 mensen,” geeft Vlaams Parlementslid Loes Vandromme nog mee.

“De campagnes om werkende Vlamingen met de laagste lonen attent te maken op de jobbonus werpen duidelijk hun vruchten af. Het is een goede zaak dat mensen met een bescheiden inkomen weten dat ze hier recht op hebben,” vindt ze.  

Rechthebbenden

Dit jaar is de jobbonus er voor wie maandelijks minder dan 2.700 euro verdiende van januari tot en met juni 2022 en/of minder dan 2.900 euro van juli tot en met december 2022. In totaal hebben 947.317 Vlamingen recht op een jobbonus, dat is 20% meer dan vorig jaar. In West-Vlaanderen tellen we 181.000 rechthebbenden. Meer dan 809.000 Vlamingen hebben intussen hun jobbonusbrief ontvangen en al voor 88% van de rechthebbenden is er een rekeningnummer gekend.

Gemiddeld 235,72 euro, vooral voor wie jonger is dan 45

Het gemiddelde jobbonusbedrag is 235,72 euro. Het maximumbedrag is 650 euro en werd aan 0,2% van de mensen toegekend. Van de totale groep van ontvangers is 64% jonger dan 45 jaar. Rechthebbenden zijn gespreid over de verschillende provincies:

  1. Antwerpen – 28,79%
  2. Oost-Vlaanderen – 22,98%
  3. West-Vlaanderen – 19,08%
  4. Vlaams-Brabant – 14,76%
  5. Limburg – 13,87%
  6. Andere – 0,52%

Uit de top tien van sectoren met de meeste jobbonussen (gebaseerd op NACE-codes), blijkt dat onder meer uitzendkrachten, huishoudhulpen, kinderbegeleiders, winkelpersoneel en vrachtwagenchauffeurs vaak recht hebben op een jobbonus. “Het is van groot belang dat we werknemers uit sectoren waarvan we weten dat ze onder hoge (financiële) druk staan, bijvoorbeeld de huishoudhulpen of de kinderbegeleiders, een financieel duwtje in de rug kunnen geven”, geeft minister Brouns aan.

Rekeningnummer invullen in Mijn Burgerprofiel

Wie vorig jaar een rekeningnummer heeft ingevuld in “Mijn Burgerprofiel” en ook dit jaar recht heeft op een jobbonus, zal ten laatste deze maand een brief krijgen waarin je het rekeningnummer kan nakijken. Veranderde je van rekeningnummer, dan heb je nog 10 dagen de tijd na de ontvangst van je brief om je nieuw rekeningnummer te registreren in “Mijn Burgerprofiel”.

 

Wie nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven en recht heeft op een jobbonus zal een brief ontvangen waarin staat hoe je dit kan doen. Wie hulp nodig heeft bij de digitale stappen, kan terecht in een digibank: digibanken.vlaanderen.be.

Vragen over de jobbonus? www.vlaanderen.be/jobbonus of 0800-611 06 (gratis).

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.