Bevraging: zorgen over het nieuwe vervoersplan van De Lijn

Publicatiedatum

Auteur

Isabel Lebbe

Deel dit artikel

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging zaterdag officieel van start, maar met de herstart van de scholen was de grote vuurdoop eigenlijk vandaag pas. Uit de eerste reacties op een bevraging die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme lanceerde, blijken er her en der toch wat problemen te zijn. ‘Vooral scholieren, leerkrachten en andere mensen die op de bus aangewezen zijn om hun bestemming te bereiken, bleven vanmorgen letterlijk in de kou staan,’ zegt het parlementslid.

Vooral in landelijke gebieden blijken heel wat bushaltes geschrapt en rijden bussen minder frequent. ‘Zo wordt het vanuit bepaalde landelijke dorpen voortaan onmogelijk om nog tijdig op school of het werk te geraken,’ zegt Loes Vandromme. ‘Ook het flexvervoer biedt daar geen alternatief.’

De minister beloofde het vervoersplan te evalueren, maar volgens Vandromme mag er niet gewacht worden op deze evaluatie: ‘Daar waar het mogelijk is om nu al aanpassingen te doen, moeten ze ook zo snel mogelijk doorgevoerd worden. We mogen niet wachten op een evaluatie van het volledige plan,’ vindt ze.  Bovendien verwacht het parlementslid dat er een deftig overleg komt met scholen, (maatwerk)bedrijven, zorginstellingen, enz. die heel wat busreizigers genereren. ‘Nu waren zij aangewezen op de website voor meer informatie maar voorafgaand was er geen enkel overleg of enige toelichting’, weet Loes Vandromme.

Alle informatie die uit de bevraging komt, bundelt het parlementslid nu en bezorgt ze aan de bevoegde instanties. ‘Nieuwe plannen brengen altijd uitdagingen met zich mee,’ besluit het parlementslid,’ maar het kan niet de bedoeling zijn dat er getalmd wordt met het remediëren van problemen.’

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.