Leerplicht kleuteronderwijs maakt uitzondering voor kleuters met bijzondere noden

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vanaf 1 september zijn kleuters vanaf 5 jaar leerplichtig, waardoor ze 290 halve dagen verplicht op school moeten zijn. Maar voor een aantal kleuters met bijzondere noden zoals revalidatie, kinesitherapie of logopedie, is die nieuwe regelgeving verre van ideaal. Dankzij een bijkomende bepaling, op vraag van Vlaams parlementslid Loes Vandromme, worden hierop uitzonderingen toegestaan.

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht, maar vanaf 1 september 2020 zullen kleuters vanaf 5 jaar wel ‘leerplichtig’ zijn. Dat betekent dat leerlingen die vijf jaar worden voor 1 januari van dit schooljaar, minstens 290 halve dagen daadwerkelijk op school aanwezig moeten zijn. “Maar voor sommige kleuters met bijzondere noden zorgt de nieuwe regelgeving voor problemen”, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme. “Zo zijn er heel wat kleuters die tijdens de schooluren revalidatie, kinesitherapie of logopedie volgen.” Revalidatiecentra die gespecialiseerd zijn in kinderrevalidatie trokken hiervoor aan de alarmbel: veel groepstherapieën zijn tijdsintensief en vinden plaats tijdens de schooluren. “Zo is er het COT Kinderrevalidatiecentrum in Roeselare, waar meer dan de helft van de kinderen zou moeten stoppen met de groepstherapie omwille van de aangepaste regelgeving. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom heb ik er mee voor gepleit om uitzonderingen toe te staan op die leerplicht”, legt het Vlaams parlementslid uit.

Directeur beslist

Dankzij een bijkomende bepaling die vandaag gestemd werd in het Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement zullen uitzonderingen mogelijk zijn. De directeur kan hierbij beslissen of een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. Er wordt hierbij vertrouwen gegeven aan de directie die het kind kent en het best geplaatst is om in te schatten of een leerplichtige kleuter om een aanvaardbare reden zoals ziekte, revalidatie, familiale omstandigheid,… afwezig is.

Loes Vandromme is tevreden met deze bijkomende bepaling in het decreet, waarvoor zij pleitte in het Vlaams parlement: “Zo vermijden we dat kleuters met bijzondere noden die om een aanvaardbare reden niet op school kunnen zijn, niet in de problemen komen zonder attest. Ook behoeden we de ouders van die kleuters en de scholen voor bijkomende administratieve rompslomp met verantwoordingsattesten en codes van de afwezigheidsregeling. Voor kinderrevalidatiecentra die bezig zijn met kleutertjes, zoals COT Roeselare, is deze bepaling enorm belangrijk.”

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.