Opstart complex project N8 is niet wat stakeholders vragen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vrijdag besliste de Vlaamse Regering om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. De eigenlijke focus is het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de zogenaamde “zone 4” (vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8).

Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme (cd&v) missen in deze beslissing duidelijkheid en visie: ‘In het huidige voorstel wordt het complex project opgestart, maar er is geen timing of budget. Het bindt met andere woorden nog niemand.’ Het meest opmerkelijke is bovendien dat het complex project blijft handelen over de N8 en niet over de mobiliteit in de Westhoek in het algemeen. Dat laatste was nochtans de duidelijke wens van alle stakeholders.

 

Even terug in de tijd: in 2017-2018 werd door minister Weyts een participatietraject opgestart en dat mondde uit in een brede consensus rond een leefbare N8. Begin 2020 vroeg de burgemeester van Ieper aan haar partijgenote Lydia Peeters om het scenario van de doortrekking van de A19 toch nog eens te onderzoeken. Cd&v was toen al kritisch, omdat het praktisch niet meer mogelijk is om de A19 door te trekken. Het volledige proces werd toch maar eens overgedaan maar nu met meer stakeholders.

 

Het resultaat van de bevraging is dan ook duidelijk: de A19 doortrekken is niet meer mogelijk. Maar vernieuwend was wel dat in de conclusie geopperd werd om de weg Ieper - Poperinge (N38) en de verbinding Ieper – Diksmuide (N369) te versterken of aan te passen waar mogelijk. De vervoersregio herhaalde deze vraag aan de minister. In de startnota lezen we nu: ‘Bij de uitwerking van de mogelijke scenario’s wordt bijzondere aandacht gegeven aan de aansluiting met de N38 en de relatie met de N369. Indien aanpassingen nodig zijn aan de in het GRUP vooropgestelde kruispuntinrichtingen op de N38, kunnen deze meegenomen worden.’ ‘Het blijft dus allemaal voorwaardelijk en dat merken we omdat de algemene mobiliteit op die wegen niet meegenomen wordt. Ook de betrokken gemeenten (Diksmuide, Poperinge en Houthulst) niet meegenomen in het verder proces,’ weten de parlementsleden.

 

Voor Vandromme en Fournier is het duidelijk dat de voorbije studie vooral veel tijd en geld gekost heeft en dat het dossier na één legislatuur nog geen stap verder staat. ‘Er konden sterkere keuzes gemaakt worden en dit complex project is dan ook een gemiste kans voor de Westhoek,’ besluiten de parlementsleden.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.