Steeds meer Boekstart-gemeenten in Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Boekstart, een initiatief van ‘Iedereen leest’, wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen of voorlezen is niet alleen gezellig, ook op vlak van taalontwikkeling zijn er tal van voordelen om heel vroeg te starten met boekjes.

Ouders die in een zogenaamde Boekstartgemeente wonen krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek op twee momenten vóór hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. Steeds meer gemeenten stappen mee in dit project, zo blijkt uit gegevens die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V opvroeg. Tegen eind dit jaar zullen 258 gemeenten deelnemen.

Het begint lokaal

258 lokale besturen engageerden zich ondertussen om in te tekenen op dit aanbod van ‘Iedereen leest’. Met maar liefst 55 participerende gemeenten, heeft West-Vlaanderen het meeste aantal Boekstartgemeenten. Ouders uit die gemeenten kunnen meteen ook aanspraak maken op de boekstartpakketjes. In het voorbije jaar werden in Vlaanderen 42.460 babypakketten uitgedeeld, waarvan 8630 pakketjes in West-Vlaanderen.

‘Concreet worden de babypakketjes meegegeven tijdens een consultatie bij Kind&Gezin voor baby’s die ongeveer zes maanden oud zijn. Het pakketje bevat een eerste zacht voelboekje, een infobrochure ‘Baby’s houden van boeken. Een gids voor grote mensen’, en een Boekstart-groeimeter,’ vertelt Loes Vandromme.

Ouders van wie hun kindje ongeveer 15 maanden is, krijgen via het consultatiebureau een bon die ze in de bibliotheek kunnen inwisselen voor een Boekstart-peutertas. De tas bevat een brochure ‘Peuters houden van boeken. Met boeken de wereld ontdekken.’ en twee kartonboeken: een aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje. In het voorbije jaar werden 37.080 bonnen geleverd en uiteindelijk 17.211 peutertassen uitgedeeld in de Vlaamse bibliotheken van de Boekstartgemeenten. Dat is dus 46.42% van de bonnen die ook effectief ingewisseld worden voor een tas. Volledigheidshalve moeten we wel meegeven dat de peutertassen in de provincie Antwerpen niet via de bibliotheek worden verdeeld, maar ook in de consultatiebureaus van Kind&Gezin meegegeven worden. Dat geeft wel een vertekend beeld tegenover de andere provincies.

In West-Vlaanderen werden in 2020 in totaal 8910 bonnen opgestuurd en 2385 (of 26.77%) ingewisseld voor een peutertas. In 2019 werden nog 39.6% van de bonnen effectief ingewisseld.

Loes Vandromme: ‘2020 was natuurlijk een uitzonderlijk jaar omdat bibliotheken een hele tijd moesten sluiten of slechts een minimale dienstverlening konden garanderen. Wellicht zullen die cijfers zich voor dit jaar weer herstellen. We verwachten zelfs een lichte stijging. Maar hoe dan ook blijft het een uitdaging om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen warm te maken om heel vroeg met boekjes te beginnen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk partners te betrekken bij het project. Ik denk bijvoorbeeld aan buurtwerkingen, de Huizen van het Kind, enz.’

Cofinanciering

Het project is een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de gemeenten. Jaarlijks voorziet de Vlaamse Overheid zo’n 270.000 voor de aanmaak en verdeling van de babypakketten en voor de volledige omkadering van het project. De gemeenten financieren de peutertassen en leggen hierdoor samen ook nog eens 270.000 euro bij.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.