Sterke verhoging van startquota voor opleiding van arts en tandarts

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering over het startquotum voor de opleiding van arts en tandarts.

Voor geneeskunde stijgt het quotum van 1153 naar 1276. Voor tandheelkunde gaat dit van 147 naar 180. Veel meer jonge mensen kunnen zo dus hun studie naar keuze toch aanvatten.

Zoals dat elk jaar gebeurt, buigt de Vlaamse Regering zich over de aantallen die zullen gelden in het kader van de numerus fixus van de toelatingsproeven geneeskunde en tandheelkunde die het volgende jaar worden georganiseerd. Men heeft daarbij iedere keer de mogelijkheid om de berekening, zoals die decretaal bepaald is, bij te sturen. De Vlaamse Regering maakt nu gebruik van deze mogelijkheid door de startquota gevoelig te verhogen.

 

‘Deze verhoging komt alvast tegemoet aan een reële nood in Vlaanderen. We behouden uiteraard het systeem van de numerus fixus voor de startende studenten, maar het maximum wordt gevoelig opgetrokken zodat meer jongeren kunnen starten met de studie van hun keuze’, stellen de onderwijscommissarissen voor CD&V Loes Vandromme, Jo Brouns, Katrien Schryvers en Brecht Warnez.

‘Anderzijds moeten we uiteraard voorkomen dat jongeren die afstuderen hun beroep niet zouden kunnen uitoefenen omwille van een tekort aan Riziv-nummers. Deze vrees is ongegrond omdat er voor Vlaanderen nog aanzuivering mogelijk is van een reeks niet opgenomen Riziv-nummers,‘ zo luidt het.

 

In een decreet dat het Vlaams Parlement ondertussen al goedkeurde, wordt bepaald dat een Vlaamse planningscommissie wordt opgericht. Verwacht wordt dat deze planningscommissie,  snel van start zal kunnen gaan en de Vlaamse zorgnoden verder kan preciseren. Dit is trouwens ook een maatregel die in het Vlaams regeerakkoord vastgelegd werd.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.