Tevreden met het regeerakkoord

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De West-Vlaamse parlementairen zijn tevreden met het regeerakkoord en wensen de onderhandelaars, en in het bijzonder Hilde Crevits, uitdrukkelijk te bedanken. Het is duidelijk dat er ook een bijzondere West-Vlaamse touch in het akkoord zit. We gaan graag op enkele punten in.

Bart Dochy is tevreden met de bestuurlijke punten: “Voor onze West-Vlaamse identiteit is het van groot belang dat de provincies kunnen blijven bestaan. Ze zijn immers de motor van heel wat projecten en ondersteunde factor in de gebieds- en regiowerking. Kiezen om te samenwerken moet vooral een keuze van het lokale bestuur blijven en daarom zijn we ook blij dat er geen verplichte fusies komen.”

Martine Fournier, die de voorbije jaren actief was in de commissie Mobiliteit, ziet ook heel wat programmapunten van CD&V opgenomen in de tekst: “De genomen engagementen worden uitgevoerd, zoals de ring rond Diksmuide en Kortrijk, de zeesluis in Zeebruge, de N8 Ieper-Veurne, opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk en de spitsstrook tussen Roeselare en Brugge. Daarnaast zullen er heel wat bijkomende kilometers fietspaden gerealiseerd worden, ook in het landelijk gebied. En tot slot komt er voor dat landelijke gebied ook een betere uitbouw van het openbaar vervoer.”

Kurt Vanryckeghem, kersvers parlementslid en al jaren actief betrokken bij de bloei en de uitdagingen van onze economisch sterke regio: “In onze regio kampen we al geruime tijd met een tekort aan arbeidskrachten. De nieuwe regering zal versneld werk maken van een kordaat activeringsbeleid. Ze zal dit doen door o.a. een intensieve samenwerking tussen de VDAB en de gemeenten, een bijkomende jobbonus en ondernemers te helpen in hun zoektocht naar talent.”

In de zoektocht naar dit talent ziet Loes Vandromme volgende punten voor de toekomst van het onderwijs: “Het duaal leren, dat de link legt tussen werkvloer en leerplek, wordt uitgebreid naar het volwassenen- en hoger onderwijs. We versterken daarnaast het aanbod in het hoger onderwijs om master-na-master en postgraduaten in te richten die aansluiten op de technologische speerpunten van onze regio. Ook het universitaire aanbod wordt uitgebreid door de economische opleidingen te vervolledigen. ”

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.