Twee jaar na uitrol wordt slechts 20% van Robinpassen gebruikt

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair onderwijs voor wiens ouders de schoolfacturen zwaar doorwegen. Het doel van de Robinpas is verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken beschikken. “Het project kende een moeilijke start en ook na twee jaar werking blijven de resultaten ondermaats”, zegt Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v). Zij vraagt om bijsturing.

Uit informatie die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de onderwijsminister blijkt dat twee jaar na de uitrol de Robinpas nog veel te vaak in de boekentas blijft zitten. Het aantal uitgedeelde Robinpassen, die gezinnen bijstaan om schoolfacturen te betalen, stijgt nochtans: van 9.589 naar 13.432 uitgedeelde passen. Ook het aantal scholen dat met de Robinpas werkt steeg in het voorbije jaar van 76 secundaire scholen naar 168 scholen. “Een hoopgevende tendens. De Stichting Robin heeft grote inspanningen gedaan om het project meer bekendheid te geven. Ze investeerden in digitalisering en automatisatie via hun onlineplatform: zo verlopen de aanvragen alvast vlotter”, zegt Vandromme.

Het pijnpunt zit volgens het parlementslid in het aantal passen dat effectief wordt ingezet om schoolfacturen te helpen betalen: vorig jaar werden amper 12 procent van de uitgedeelde passen verzilverd, dit jaar is dat 20 procent. “Dat is een stijging, maar het cijfer blijft toch ver beneden de verwachtingen. De aantallen liggen ook ver onder het streefdoel van 20.000 passen terwijl steeds meer gezinnen het moeilijk hebben”, duidt Vandromme.

Bijsturing gevraagd

Stichting Robin geeft volgens Loes Vandromme zelf ook aan dat het moeilijk is om ouders in armoede te bereiken en wil daarom veel nauwer gaan samenwerken met lokale armoedeorganisaties en steden en gemeenten. Vandromme moedigt die samenwerking aan. “Maar voor die verdiepende opdracht moet de stichting ook de nodige middelen krijgen.”

“Het heeft geen zin om 20.000 passen uit te delen als ze in de boekentas blijven zitten. We moeten veel meer lokaal gaan werken”, vindt het parlementslid. “Dat kan bijvoorbeeld door met lokale armoedeorganisaties in gesprek te gaan en brugfiguren in te schakelen die de  verbinding maken tussen school en welzijn. Net als de automatische toekenning van de schooltoeslag aan iedereen die daar recht op heeft, zou een automatische toekenning van de Robinpas ook moeten kunnen. Dat moet het streefdoel zijn, zeker in tijden waarin zo veel gezinnen het moeilijk hebben”, besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.