Verlenging akkoorden voor telewerk grensarbeiders

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders worden opnieuw verlengd, tot 31 december 2021. Dat werd deze week bevestigd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme en West-Vlaams gedeputeerde de Béthune reageren tevreden: ‘Dit is goed nieuws voor de vele grensarbeiders in de Westhoek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen. Werknemers die vandaag thuis werken moeten niet vrezen voor eventuele negatieve fiscale gevolgen.’

In ons land wonen heel wat grensarbeiders die elke dag de grens oversteken om in onze buurlanden te gaan werken. ‘In West-Vlaanderen gaat het om meer dan 800 werknemers die in Frankrijk werken en bijna 400 mensen in Nederland,’ weet gedeputeerde de Béthune.

Grensarbeiders betalen doorgaans belasting in het land waar ze werken. Door de coronacrisis werken vele van hen thuis. Wanneer ze voor die dagen in België belast zouden worden, zouden ze hier mogelijk negatieve fiscale gevolgen van ondervinden. Er werden akkoorden met onze buurlanden gesloten waardoor de thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd worden als in het buurland gewerkte dagen. Op 30 september lopen de huidige akkoorden af maar ze worden nu dus verlengd tot 31 december 2021. Dat is belangrijk voor de vele grensarbeiders want zij mogen de coronafactuur niet gepresenteerd krijgen.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan een structurele oplossing. ‘Thuiswerk is een blijver en dat geldt ook voor grensarbeiders,’ stelt Loes Vandromme’. ‘Ik zal mijn federale collega’s dan ook aansporen om snel werk te maken van een duidelijk wetgevend kader rond telewerk bij grensarbeiders. Daartoe werd vanuit de CD&V-fractie trouwens deze week al een resolutie ingediend.’

Daarnaast pleiten beiden ook voor een betere administratieve ondersteuning van grensarbeiders tijdens en na corona. ‘Corona mag niet zorgen voor extra administratieve rompslomp voor grensarbeiders. De administratieve afhandeling moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden,’ besluiten Vandromme en de Béthune.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.