Werkgroep zal zich buigen over herintegratie langdurig zieke leerkrachten

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Om langdurig zieke leerkrachten en andere onderwijspersoneelsleden op een vlottere manier terug richting het onderwijs te begeleiden wil Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) deze groep via een meer flexibel stelsel opnieuw laten opstarten. Het parlementslid diende hierover vorige maand een voorstel in. Vandaag kondigt de minister van Onderwijs aan dat hierover een werkgroep wordt opgericht. “Momenteel is het systeem zo dat ja na ziekte verwacht wordt dat je meteen terug voltijds of aan 50 procent aan de slag gaat, maar dat is vaak niet haalbaar, na bijvoorbeeld een lange, uitputtende kankerbehandeling,” zegt het parlementslid. “In mijn voorstel pleit ik voor meer flexibiliteit. De werkgroep zal zich hierover buigen.”

Vlaamse parlementslid Loes Vandromme diende vorige maand een conceptnota in om langdurige zieke leerkrachten en onderwijspersoneelsleden bij te staan bij hun terugkeer naar school na langdurige ziekte. Volgens Vandromme is het voor leerkrachten die voor een langere periode afwezig waren omwille van bijvoorbeeld een kankerbehandeling, niet altijd aangewezen om per direct voltijds of aan 50 procent op te starten. “Het is belangrijk als overheid om die groep te stimuleren en te ondersteunen richting het klaslokaal. Voor de individuele leerkracht is dit een boost voor het genezingsproces en de re-integratie in de samenleving, voor de school biedt dit een antwoord op het dreigende lerarentekort,” legt ze uit. 

 

Oprichting Werkgroep

Vandaag maakte de minister van Onderwijs in het Vlaams parlement bekend dat er een Werkgroep wordt opgericht over de re-integratie van langdurig zieke leerkrachten en onderwijspersoneel. Vandromme is tevreden met die aankondiging, die gevolg geeft aan de bezorgdheden op het terrein en die ook in haar voorstel werden opgenomen. Vandromme hoopt dat de Werkgroep de problemen met de huidige regelgeving in kaart zal brengen.

“Het probleem met de bestaande stelsels is dat een herstart aan 50 procent enkel kan voor wie  al een concrete datum kan geven voor een volledige  hervatting zolang er nog ziekteverlofdagen resten, of voor wie nooit meer volledig kan hervatten. De andere langdurig zieke onderwijspersoneelsleden vallen uit de boot. Op dit moment moet die ‘vergeten groep’ zelf een flexibele heropstart financieren door voor een stuk onbetaald verlof te nemen,” zegt Loes Vandromme.

 

“In de verschillende mogelijkheden die er nu zijn zitten nog gaten en moeilijkheden waardoor de flexibele opstart nog niet voor iedereen gangbaar is. Daarom moeten we voor iedere groep van langdurige zieken een gangbaar stelsel uiteen te zetten. En ervoor zorgen dat flexibele ook echt flexibel is, niet enkel aan 50 procent. De oprichting van een Werkgroep die zich hierover buigt is een eerste stap in de goede richting,” besluit ze.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.