Werkgroep zal zich buigen over herintegratie langdurig zieke leerkrachten

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Om langdurig zieke leerkrachten en andere onderwijspersoneelsleden op een vlottere manier terug richting het onderwijs te begeleiden wil Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) deze groep via een meer flexibel stelsel opnieuw laten opstarten. Het parlementslid diende hierover vorige maand een voorstel in. Vandaag kondigt de minister van Onderwijs aan dat hierover een werkgroep wordt opgericht. “Momenteel is het systeem zo dat ja na ziekte verwacht wordt dat je meteen terug voltijds of aan 50 procent aan de slag gaat, maar dat is vaak niet haalbaar, na bijvoorbeeld een lange, uitputtende kankerbehandeling,” zegt het parlementslid. “In mijn voorstel pleit ik voor meer flexibiliteit. De werkgroep zal zich hierover buigen.”

Vlaamse parlementslid Loes Vandromme diende vorige maand een conceptnota in om langdurige zieke leerkrachten en onderwijspersoneelsleden bij te staan bij hun terugkeer naar school na langdurige ziekte. Volgens Vandromme is het voor leerkrachten die voor een langere periode afwezig waren omwille van bijvoorbeeld een kankerbehandeling, niet altijd aangewezen om per direct voltijds of aan 50 procent op te starten. “Het is belangrijk als overheid om die groep te stimuleren en te ondersteunen richting het klaslokaal. Voor de individuele leerkracht is dit een boost voor het genezingsproces en de re-integratie in de samenleving, voor de school biedt dit een antwoord op het dreigende lerarentekort,” legt ze uit. 

 

Oprichting Werkgroep

Vandaag maakte de minister van Onderwijs in het Vlaams parlement bekend dat er een Werkgroep wordt opgericht over de re-integratie van langdurig zieke leerkrachten en onderwijspersoneel. Vandromme is tevreden met die aankondiging, die gevolg geeft aan de bezorgdheden op het terrein en die ook in haar voorstel werden opgenomen. Vandromme hoopt dat de Werkgroep de problemen met de huidige regelgeving in kaart zal brengen.

“Het probleem met de bestaande stelsels is dat een herstart aan 50 procent enkel kan voor wie  al een concrete datum kan geven voor een volledige  hervatting zolang er nog ziekteverlofdagen resten, of voor wie nooit meer volledig kan hervatten. De andere langdurig zieke onderwijspersoneelsleden vallen uit de boot. Op dit moment moet die ‘vergeten groep’ zelf een flexibele heropstart financieren door voor een stuk onbetaald verlof te nemen,” zegt Loes Vandromme.

 

“In de verschillende mogelijkheden die er nu zijn zitten nog gaten en moeilijkheden waardoor de flexibele opstart nog niet voor iedereen gangbaar is. Daarom moeten we voor iedere groep van langdurige zieken een gangbaar stelsel uiteen te zetten. En ervoor zorgen dat flexibele ook echt flexibel is, niet enkel aan 50 procent. De oprichting van een Werkgroep die zich hierover buigt is een eerste stap in de goede richting,” besluit ze.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.