West-Vlaamse leerlingen volgen vaakst Italiaans op school

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Sinds een 8-tal jaar kunnen scholen, naast Frans, Engels of Duits ook nog andere levende vreemde talen aanbieden. Niet veel scholen grijpen deze kans, zo blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v opvroeg bij de minister. Toch is de interesse in West-Vlaanderen voor vreemde talenonderwijs groot. In de tweede graad secundair onderwijs steeg het aantal leerlingen dat Spaans volgt in 3 jaar tijd van 4 naar 103 leerlingen, verspreid over 4 West-Vlaamse scholen. Het aantal leerlingen in de derde graad dat Spaans volgt, is nog altijd beduidend hoger. Maar die cijfers daalden dan weer van 423 in het schooljaar 2016-2017 naar 311 in 6 jaar. Het aantal Vlaamse leerlingen dat in de 3de graad Italiaans volgt is dan weer bijna uitsluitend een West-Vlaams verhaal.

Onderwijstalen-talenonderwijs

Waar precies welke onderwijstaal gehanteerd moet worden in België, is strikt gereglementeerd in de wet van 30 juli 1963 over de taalregeling in het onderwijs. Ook in het decreet basisonderwijs en de codex secundair onderwijs staan daar dwingende bepalingen rond. Maar uiteraard mogen andere talen en taalvakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven worden.

Na de goedkeuring van de talennota in 2013, mogen scholen sinds schooljaar 2014-2015 ervoor kiezen elke andere levende vreemde taal dan het Frans, Engels of Duits in te richten als algemeen vak.  In de praktijk beperkt de keuze zich in Vlaamse scholen tot Spaans of Italiaans. De populariteit is niet zo groot, maar in West-Vlaanderen blijkt er het meest interesse in vreemde talenonderwijs.

Spaanse les in West-Vlaams secundair onderwijs

Sinds 2016-2017 kan je in verschillende West-Vlaamse scholen Spaans als vierde taal in de 2de graad secundair onderwijs kiezen. Dit aanbod begon heel voorzichtig met 4 leerlingen, maar groeide vooral in het schooljaar 2020-2021 aan tot 103 leerlingen. Op vandaag is het aanbod er in 4 scholen: Assebroek, Torhout (2 scholen) en Veurne.

In de 3de graad geeft dit een ander beeld: in 6 jaar tijd daalde het aantal West-Vlaamse leerlingen van 423 naar 311. Gemiddeld daalt het aandeel van deze leerlingen van 2.5% naar 2.2% tegenover de totale schoolbevolking. Er zijn ondertussen 23 West-Vlaamse scholen waar je in de 3de graad Spaans kan volgen.

Opmerkelijk is het feit dat er ook 2 West-Vlaamse secundaire scholen voor Buitengewoon Onderwijs een aanbod Spaans in de 3de graad hebben. Dat is uniek in Vlaanderen.

Italiaans in West-Vlaams secundair onderwijs

Sowieso ligt het aantal leerlingen dat voor Italiaans kiest veel lager en is het aanbod veel kleiner dan voor Spaans, maar de cijfers voor West-Vlaanderen zijn wel opvallend.

In heel Vlaanderen volgden 37 leerlingen Italiaans in de 3de graad. Dit blijkt bijna een uitsluitend West-Vlaams verhaal te zijn: 21 van deze leerlingen volgden Italiaans in de enige West-Vlaamse school (uit Oostende) die dit aanbod doet.

 

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.