276 nieuwe schooldirecteurs starten meelooptraject

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Sterke en bekwame schooldirecteurs zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.  Toch wordt de job van schooldirecteur steeds minder populair. Zeker in het basisonderwijs is er vaak bitter omkadering en ondersteuning om de complexe job van schooldirecteur naar behoren uit te kunnen voeren. Op 1 maart van dit jaar werd het meelooptraject voor een kandidaat-directeurs gelanceerd. Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot eind december 2022 waarbij een kandidaat-directeur de kans krijgt om enkele maanden mee te lopen met één of meer ervaren directeurs en zich zo een beter beeld kan vormen van wat een job als directeur allemaal inhoudt en hoe een ervaren directeur ermee omgaat.

De maatregel blijkt een succes te zijn. 5 maanden na de start van het project werden al 276 meelooptrajecten aangevraagd en goedgekeurd. Voor 2022 zijn nu al 65 aanvragen ingediend.

‘Deze trajecten hebben heel wat potentieel op verschillende vlakken,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V. ‘Enerzijds kan de kandidaat-directeur zich een veel concreter beeld van de job vormen, maar anderzijds kunnen we de expertise van ervaren schoolleiders op die manier veel beter borgen. Met de pensionering van leerkrachten en directeurs dreigt immers telkens ook heel wat expertise verloren te gaan.

Op 1 september gingen in Vlaanderen 80 trajecten meteen van start. 48 nieuwe directeurs basisonderwijs lopen gedurende 6 maanden mee met hun voorganger. In het secundair zijn dat er 28. En verder zijn er ook binnen het deeltijds kunstonderwijs en de CLB’s enkele trajecten gestart.

17 van deze meelooptrajecten vinden plaats in West-Vlaamse scholen.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.