'Welzijnsapp' Appwel bereikt al meer dan 132.000 leerlingen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Appwel, een digitaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch te meten en op te volgen, blijkt een groot succes. De tool werd ontwikkeld door Hogeschool PXL en in december 2020 gelanceerd. Vorig schooljaar werkten al 348 scholen met Appwel. Zo kon men het mentaal welbevinden van 132.535 leerlingen van nabij opvolgen.

 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialiste is tevreden over deze resultaten: ‘Door de drempel zo laag mogelijk te houden, bereiken we onze leerlingen ook effectief: dat bewijst deze online tool. Het is een goed instrument voor scholen dat hen helpt zicht te krijgen op het welbevinden van hun leerlingen zodat ze een goede brede basiszorg en verhoogde zorg kunnen uitbouwen.’

Klein project wordt Vlaanderenbreed uitgerold

In 2018 startte de Hogeschool PXL een kleinschalig project en enkele jaren later, in september 2022 startte een grootschalige samenwerking met de Vlaamse overheid en Fonds GavoorGeluk om op die manier nog veel meer scholen te bereiken en voor nog meer leerlingen het verschil te kunnen maken. Sinds 2023 kunnnen ook lagere scholen intekenen.

‘Vorig schooljaar werkten 348 secundaire scholen met Appwel. Tegenover het jaar daarvoor is dat bijna een verdubbeling: toen waren 153 scholen actief op Appwel. ‘

De deelnemende scholen zijn geografisch ook goed gespreid over alle Vlaamse provincies.

‘Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten werd zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn al heel wat evaluatiemomenten geweest met de deelnemende scholen, de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB-netten,’ weet Loes Vandromme. Elke Vlaamse school kan instappen in PXL Appwel. Leerlingen kunnen de app installeren op hun smartphone of tablet en vullen drie keer per jaar een vragenlijst in. Leerlingenbegeleiders van de deelnemende scholen krijgen vervolgens toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.

 ‘De info uit deze bevraging kan scholen echt helpen om op de juiste thema’s in te zetten in het kader van hun zorgbeleid,’ stelt Loes Vandromme. ‘Ik hoop dat nog meer scholen de weg vinden naar dergeijke laagdrempelige toepassingen.’

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.