'Welzijnsapp' Appwel bereikt al meer dan 132.000 leerlingen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Appwel, een digitaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch te meten en op te volgen, blijkt een groot succes. De tool werd ontwikkeld door Hogeschool PXL en in december 2020 gelanceerd. Vorig schooljaar werkten al 348 scholen met Appwel. Zo kon men het mentaal welbevinden van 132.535 leerlingen van nabij opvolgen.

 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialiste is tevreden over deze resultaten: ‘Door de drempel zo laag mogelijk te houden, bereiken we onze leerlingen ook effectief: dat bewijst deze online tool. Het is een goed instrument voor scholen dat hen helpt zicht te krijgen op het welbevinden van hun leerlingen zodat ze een goede brede basiszorg en verhoogde zorg kunnen uitbouwen.’

Klein project wordt Vlaanderenbreed uitgerold

In 2018 startte de Hogeschool PXL een kleinschalig project en enkele jaren later, in september 2022 startte een grootschalige samenwerking met de Vlaamse overheid en Fonds GavoorGeluk om op die manier nog veel meer scholen te bereiken en voor nog meer leerlingen het verschil te kunnen maken. Sinds 2023 kunnnen ook lagere scholen intekenen.

‘Vorig schooljaar werkten 348 secundaire scholen met Appwel. Tegenover het jaar daarvoor is dat bijna een verdubbeling: toen waren 153 scholen actief op Appwel. ‘

De deelnemende scholen zijn geografisch ook goed gespreid over alle Vlaamse provincies.

‘Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten werd zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn al heel wat evaluatiemomenten geweest met de deelnemende scholen, de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB-netten,’ weet Loes Vandromme. Elke Vlaamse school kan instappen in PXL Appwel. Leerlingen kunnen de app installeren op hun smartphone of tablet en vullen drie keer per jaar een vragenlijst in. Leerlingenbegeleiders van de deelnemende scholen krijgen vervolgens toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.

 ‘De info uit deze bevraging kan scholen echt helpen om op de juiste thema’s in te zetten in het kader van hun zorgbeleid,’ stelt Loes Vandromme. ‘Ik hoop dat nog meer scholen de weg vinden naar dergeijke laagdrempelige toepassingen.’

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.